Til hovedinnhold

Fredag 24. mai 2024
Fagseminar: Selvivaretakelse og hverandreivaretakelse: forebygging av relasjons- og hjelpeskader blant ansatte i helse- og omsorgstjenester

24
mai.
2024
09:00 15:00

Sted
Hausmannsgate 6, 0186 Oslo
Oslo

Arrangør
Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo

Kontaktperson
Fatmira Maksuti
91136794

fatmira.maksuti@fagforbundet061.no

Det å kunne yte hjelp til mennesker som trenger hjelp av ulikt slag er for mange svært meningsfullt, givende og hjelperrollen kan være helsebringende i seg selv. Likevel opplever ansatte som jobber med brukere som lever utsatte og vanskelige liv belastninger som hjelpere, som blant annet kan handle om å være vitne til stor fysisk og psykisk smerte over lang tid, men også bli se andre bli utsatt for skade. Også det å stadig høre om fæle historier i praksis kan gjøre ansatte sårbare for traumatisering og utbrenthet.

Helse- og omsorgstjenester er under press og mange i hjelpeyrkene opplever høyt arbeidspress og store forventninger, fra brukere, pårørende, ledere og myndigheter. Disse forholdene er med på å gjøre helse- og omsorgspersonell svært utsatt for yrkesrelaterte skader og belastninger.

I seminaret vil Erlend rette søkelyset på hvordan den enkelte hjelper selv kan ivareta egen helse i utfordrende arbeidssituasjoner og i møte med sårbare brukere, men også fokusere på positive og helsefremmende arbeidsplasskulturer, hvor kollegastøtte og avgifting av arbeidsmiljøet er satt i system. Formålet med seminaret er å bidra til økt bevissthet om risikoen for belastning og helseproblemer i hjelpeyrkene, men også å vise at det finnes verktøy og metoder for å bygge robuste arbeidsmiljøer der man sammen forebygger skader og ivaretar og fremmer helse og livskvalitet både hos brukerne og deres hjelpere.

 

Om Erlend:

Erlend R. Maagerø-Bangstad har en doktorgrad i personorientert helsearbeid og jobber til daglig som førsteamanuensis ved VID vitenskapelige høgskole hvor han er programansvarlig for SEPREP Tverrfaglig Utdanningsprogram. Dette er en tverrfaglig videreutdanning i behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser. I forskningen sin har Erlend blant annet forsket på kompetanseutvikling i forebygging og håndtering av trusler blant psykisk helsearbeidere i Oslo kommune. I forbindelse med dette temaet er Erlend også opptatt av hva ansatte i hjelpeyrkene og deres organisasjoner kan gjøre for at de skal kunne klare å stå i utfordrende arbeidssituasjoner og gi god hjelp til mennesker i svært utsatte livssituasjoner.

Erlend har i tillegg årelang erfaring fra å lede boligtilbud for mennesker med alvorlig psykiske lidelser og ruslidelser. Erlend er en erfaren kursholder og legger opp til et seminar som vil bidra til å øke bevisstheten om og forståelsen av relasjonelle belastningsskader i helse- og omsorgstjenestene, men også å peke på mulige løsninger og kraften av positive arbeidsplasskulturer.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?