Til hovedinnhold

Fredag 5. april 2024
Fagseminar: Helhetlig Palliasjon: Fra Begrepsavklaring til Praktisk Omsorg

05
apr.
2024
09.00 15.00

Sted
Hausmannsgate 6, 0186 Oslo
Oslo

Arrangør
Fagforbundet Pleie og Omsorg- Oslo

Kontaktperson
Fatmira
91136794

fatmira.maksuti@fagforbundet061.no

Fagseminaret gir en innsikt i palliativ omsorg og helse, med fokus på de nødvendige aspektene som helsepersonell og omsorgsgivere må håndtere i denne kritiske delen av medisinsk og omsorgspraksis. Seminaret tar sikte på å ruste deltakerne med både teoretisk forståelse og praktiske ferdigheter innen palliasjon.  

  •        Hva er palliasjon – begrepsavklaring, arbeidsmetode og fagspesialitet
  •        Praktiske tiltak for å lindre – medikamentell smertelindring, munnstell,
  •        Kommunikasjon – empati, den vanskelige samtalen
  •        Behandlingsbegrensning og terminalpleie – «vi dør ikke fordi vi slutter å spise, vi slutter å spise fordi vi dør»


Om foredragsholderen: 
Eva Saltrøe har en variert bakgrunn innen sykepleiefaget. Hun har tidligere arbeidet som avdelingssykepleier og sykepleieleder ved sykehjem drevet av Kirkens Bymisjon i Oslo, både ved Kampen sykehjem og senere ved Ammerudhjemmet.

For tiden har hun en rolle som fagutviklingsykepleier på Generell indremedisinsk sengepost ved Bærum sykehus. I tillegg til sitt kliniske arbeid, har hun engasjert seg bredt innen helsevesenet. Eva er medlem av Klinisk Etikk Komite og fungerer som ansvarlig for kommunikasjonskurset "Fire Gode vaner" ved Bærum sykehus. Hennes dedikasjon til faglige initiativer inkluderer også hennes rolle som styremedlem i Norsk Palliativ Forening

 

Det blir servert lunsj kl.11.30

Vi ser frem til å se deg på fagseminaret!

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?