Til hovedinnhold

Torsdag 7. desember 2023
Tariffkonferanse NHO

07
des.
2023
13.00 15.00

Sted
Teams
Rogaland

Arrangør
Fagforbundet Rogaland

Kontaktperson
Anette Eike
45264583

anette.eike@fagforbundet.no

Vi inviterer våre medlemmer i NHO på tariffkonferanse torsdag 07.12.2023 kl. 13.00 - 15.00

Konferansen vil foregå på Teams og lenke vil bli sendt ut i etterkant av påmelding.

I høst ble det sendt ut en undersøkelse til alle medlemmer med spørsmål knyttet til tarifforhandlingene. Blant disse spørsmålene fant man blant annet prioriteringer av:

  • Hvilken type økonomiske tillegg
  • Redusert arbeidstid
  • Endring av bestemmelse om vakt på vaktrom
  • Forskuttering av sykepenger
  • Velferdspermisjoner

Formålet med tariffkonferansen er å utarbeide 5 konkrete krav til hvert enkelt tariffområde som skal spilles inn til de nasjonale konferansene som vil avholdes i perioden januar til mars 2024. Det skal gjennomføres 1 konferanse for hvert tariffområde.

Deltagere må ha tilgang på sin tariffavtale under konferansen.

Har du spørsmål så kan du ta kontakt med Anette Eike på tlf. 452 64 583 eller e-post anette.eike@fagforbundet.no

Påmelding innen 30.11.23.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?