Til hovedinnhold

Torsdag 21. september 2023
Fagseminar "For sikkerhetens skyld"

21
sep.
2023
09:00 15:00

Sted
Hausmannsgate 6, 0186 OSLO
Oslo

Arrangør
Fagforbundet Pleie og Omsorg , Oslo og Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd

Kontaktperson
Habib Sharafaldin
48267826

habib@fagforbundet148.no

Torsdag 21. september 2023
Fagseminar for medlemmer  "For sikkerhetens skyld"

Fagforbundet Pleie og Omsorg og Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd - Oslo, har gleden av å invitere melemene til fagseminar som setter søkelyset på et høyst relevant tema i dagens helse- og omsorgssektor: vold og trusler i arbeidslivet.

Bevisst kommunikasjon og aktiv sansing er en forutsetning i møte med mennesker som har økt tendens til utfordrende atferd som kommer til uttrykk i form av sinne og aggresjon.

Egen trygghet er en forutsetning for å håndtere og romme den andres atferd og emosjoner. 

Dette er et praktisk kurs for å forebygge og minimere risiko der arbeid kan medføre at en blir utsatt for vold og trusler. Kurset er viktig fordi det handler om bevisst kommunikasjon, aktiv sansing, kjennskap om tidlig tegn, signaler på aggresjon og egen trygghet. Det vil også være en praktisk gjennomgang av posisjoneringer og frigjøringsteknikker.

Foreleser er Tatiana Penzo
Tatjana P. er klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie, med master i psykisk helsearbeid; trygghet, kommunikasjon og simuleringsøvelse

  

Det vil bli servering av lunsj til deltakerne.

Frist for påmelding er 18.09.23

Velkommen!

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?