Til hovedinnhold

Onsdag 27. september 2023
Kurs i arbeidstidsordninger med vakter over 10 timer og årsturnus

27
sep.
2023
09:30
28
sep.
2023
15:00

Sted
Scandic Stavanger City, Reidar Berges gate 7
Rogaland

Arrangør
Fagforbundet Rogaland

Kontaktperson
Marit Brekke Lodden
48150411

marit.brekke.lodden@fagforbundet.no

Kurs i arbeidstidsordninger med vakter ut over 10 timer og Årsturnus

Tid: 27. – 28. september 2023

 Sted: Scandic Stavanger City, Reidar Berges gt. 7, Stavanger

 Målgruppe for dette kurset er tillitsvalgte og verneombud som kommer bort i/arbeider med dette.

Tema/program:

 • Arbeidstidsordninger med vakter ut over 10 timer:
  • Tillitsvalgtes og verneombudets rolle

(Medlemmer og ansatte, rollen opp mot arbeidsgiver, ivaretakelse av arbeidsmiljø)

 • Prosessen; fra oppdaget behov til ferdig turnusplan

(Drøftinger, samarbeid, frivillighet, forankring faglig og i arbeidsmiljøet, evaluering)

 • Bestemmelser i lov- og avtaleverk

(Arbeidsmiljøloven, hovedavtale og hovedtariffavtale)

 • Utfordringer i prosessen

(Ansatte som ikke kan eller ønsker lange vakter, vikarer, tid, flere parter, behov som varierer)

 • Årsturnus:
  • Hva er en årsturnus?
  • Fordeler og ulemper med årsturnus
  • Organisering av årsturnus
  • Opplæring, godkjenning og evaluering
  • Forslag til årsturnusavtale

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Fagforeningens egenandel kr. 2 600 som dekker reise og opphold for de som trenger det.

Dersom foreningen ønsker å dekke overnatting og middag for de som har kortere reisevei enn 1,5 t hver vei, vil dette koste kr. 2 000 i tillegg.

Reiseutgifter vil bli dekket etter rimeligste reisemåte. Kjøring med egen bil må avtales på forhånd.

 Påmelding innen 29. august. Påmeldingen må godkjennes av den lokale fagforeningen.

Oppstart første dag kl. 09.30 med noe å spise.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?