Til hovedinnhold

Torsdag 1. juni 2023
Arbeidslivskonferanse

01
jun.
2023

Sted
Fagforbundet, Keysers gate 15, Oslo
Viken

Arrangør
Fagforbundet Viken

Kontaktperson
Ivar Romundstad
90625460

ivar.romundstad@fagforbundet.no

 

Velkommen til Arbeidslivskonferanse  

 

 • Kaffe/te (09.00-09.30)
 • Åpning

Mette Nord, Leder i Fagforbundet 

 • Tillitsreformen i offentlig sektor

Per Olav Lundteigen, Stortingsrepresentant SP, Buskerud.  

Medlem i arbeids- og sosialkomiteen 

 • Heltid nå!

Tuva Moflag, Storingsrepresentant AP, Akershus.  

Medlem i arbeids- og sosialkomiteen 

 • TRAS, Alle med, CLASS, DUÅ og andre standardiserte

programmer i skoler og barnehager – nok måling nå?        

Freddy Øvstegård. Stortingsrepresentant SV, Østfold 

Leder av arbeids- og sosialkomiteen 

 • Ta tilbake tjenestene (Film) - Drift og vedlikehold av biler i egenregi
 • Oppgavedeling i helse- og omsorgstjenestene

Iren Luther. Leder av Yrkesseksjon helse og sosial, Fagforbundet 

 • TØRN - verktøy for samarbeid om å få til oppgavedeling i de kommunale omsorgstjenestene

Hanne Mensner Lerstang. Seniorrådgiver KS 

 • Ta tilbake tjenestene. (Film) - Rekommunalisering av de private barnevernstjenestene
 • Våre helsetjenester skal ikke drives etter bedriftsøkonomiske prinsipper

Anja Cecilie Solvik, Bunadsgeriljaen 

 • Slik skjuler deltidsarbeid sykefravær

Siv Karin Kjøllmoen, Spesialrådgiver i Fagforbundet 

 • Bruk stemmeretten! (Film)
 • Retorikk/kommunikasjon

Linn Herning. Leder i For Velferdsstaten  

 

 

 

Påmelding innen 25. mai

Lunsj serveres. 

Ingen konferanseavgift for medlemmer av Fagforbundet.  

Eventuelle reiseutgifter kan søkes dekkes av egen fagforening. 

 

Velkommen!

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?