Til hovedinnhold

Fredag 26. mai 2023
MEDLEMSSEMINAR I PSYKIATRI- OG AVHENGIGHETSNETTVERKET

26
mai.
2023
12.00 15.00

Sted
Sagene
Oslo

Arrangør
Yrkesseksjon Helse og Sosial i Fagforbundet Sykehus og Helse og Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd har sammen med Fagforbundet Oslo .

Kontaktperson
Habib Sharafaldin
48267826

post@fagforbundet148.no

Yrkesseksjon Helse og Sosial i Fagforbundet Sykehus og Helse og Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd har sammen med Fagforbundet Oslo etablert et nettverk for medlemmer som jobber innen psykiatri og avhengighet. Vi ønsker velkommen til medlemsseminar fredag 26.05.23 klokka 12.00-15.00! Seminaret er gratis og starter med en god lunsj og tid til å bygge nettverk på en cafe på Sagene. Det er kun 15 plasser, så vær gjerne tidlig ute med påmelding.

Etter lunsj reiser vi på besøk til Rusakuttmottaket på Aker Sykehus. Der får vi snakke med ledere og fagfolk om hvordan de tilnærmer seg pasientgruppa, hva jobben går ut på, hvilke muligheter og utfordringer tilbudet gir, og vi får en liten omvisning.

Rusakuttmottaket tar imot pasienter som henviser (fastlege / lege, Nav, legevakt, annen spesialisthelsetjeneste) mener har behov for omgående vurdering i spesialisthelsetjenesten, TSB (tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser). Opptaksområde er hele Oslos befolkning med unntak av bydelene Grorud, Stovner og Alna. Ved Rusakuttmottak blir pasienten møtt av et tverrfaglig team som gjør en vurdering av behov for videre behandling. Vurderingen kan resultere i innleggelse ved Rusakuttmottak døgn, eller avtale om poliklinisk oppfølging eller henvisning videre i TSB. Det kan også være at pasienten henvises tilbake til fastlege eller eventuelt annen pågående behandling/oppfølging.

På Rusakuttmottakets Døgnenhet er fokus i behandlingen å observere, vurdere og stabilisere den akutte tilstanden, samt gi støtte og tett oppfølging. Motivasjon - og kartleggingsarbeid står også sentralt i arbeidet. Sengeposten har 13 observasjonssenger med gjennomsnittlig liggetid på 2 døgn.  Dersom det er behov for behandling utover dette, vil det sammen med pasienten vurderes lengre liggetid, overføring til en av avgiftningsenhetene eller poliklinisk oppfølging.

Seminaret er gratis for medlemmer av Fagforbundet, og inkluderer lunsj og transport til Rusakuttmottaket.

Hvis du ikke jobber innenfor psykiatri og avhengighet kan du også melde deg på, men du må oppgi dette og vil da settes på venteliste og få beskjed nærmere datoen for seminaret hvis det er ledige plasser.

Påmelding til elloen@ous-hf.no før 22 mai. Merk påmeldingen «RAM».  Mer praktisk informasjon sendes deltakere når påmeldingsfristen har gått ut.

Vel møtt!

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?