Til hovedinnhold

Torsdag 26. januar 2023
Årsmøte avdeling 474

26
jan.
2023
17.00 20.00

Sted
Fylkeshuset i Tromsø + Teams
Troms

Kontaktperson
Sølvi Irene Ludvigsen
99558589

solvi.ludvigsen@bufetat.no

Da vi i år også ønsker å gjennomføre Årsmøte på teams, men også fysisk, må alle melde seg på innen 14/1.23

Årsmøtesaker må være sendt inn før 14/1.23.

Saksliste:

Sak 1: Åpning av årsmøte ved leder Sølvi Irene Ludvigsen. Hilsningstale fra regionstyre Troms.

Sak 2: Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 3: Valg av:

            3.1 Møteleder

            3.2 Sekretær

            3.3 2 til å underskrive protokollen

            3.4 Antall stemmeberettiget

Sak 4: Årsberetning

Sak 5: Regnskap og revisjonsberetning

Sak 6: Vedtakssaker

6.1 Godtgjørelse til styret og revisor

6.2 Bevilgninger

6.3 Fullmakter

Sak 7: Handlingsplan 2023

Sak 8: Budsjett

Sak 9: Innkomne saker

Sak 10: Valg av styrer og utvalg.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?