Til hovedinnhold

Onsdag 7. desember 2022
Temakurs: Etikk, yrkesetikk og taushetsplikt

07
des.
2022
09:00 12:00

Sted
Teams (link sendes ut etter påmeldingsfristen)
Troms

Fagforbundet Troms ved yrkesseksjon

Kontor og administrasjon inviterer sine

medlemmer til temakurs:

«Etikk, yrkesetikk og taushetsplikt»

Dato:   7.12.2022

Sted:   Teams (link sendes ut etter påmeldingsfristen)

Tid:     9.00 – 12.00

Målgruppe: Medlemmer av yrkesseksjon kontor og administrasjon.

Dette kurset vil belyse ulike etiske teorier, yrkesetiske retningslinjer og hvordan praktisk jobbe med etiske dilemma både som ansatt og tjenesteyter.

Hvordan forholde seg til formell taushetsplikt, følt taushetsplikt og ønsket taushetsplikt? Hvordan stiller dette seg opp mot opplysningsplikt? Hva er hva, og

hva må vi forholde oss til og etterleve? Som ansatt og tjenesteyter kan vi mene, tro, ønske og tenke, men bestemmelser og retningslinjer setter likevel rammer

for vårt handlingsrom.

Formål:

At deltakerne skal få mer kunnskap om taushetspliktens rammer og muligheter, og at deltakerne skal bli mer bevisste i etiske refleksjoner.

Innhold:

 • Etikk/yrkesetikk/verdi/moral
 • Yrkesetiske retningslinjer
 • Hvilken rolle er jeg i?
 • Etisk refleksjon og taushetsplikt
 • Lojalitet
 • Taushetsplikt, aktuelle lover
 • Forvaltningsmessig eller yrkesbasert taushetsplikt
 • Utveksling av opplysninger mellom ulike etater og forvaltningsorgan
 • Meldeplikter/varsling/ytringsfrihet
 • Anonymisering
 • Taushetsplikter i forhold til kollegaer/politi/utenforstående
 • Oppheving av taushetsplikten, samtykke
 • Konsekvenser av brudd på taushetsplikten

Påmeldingslinken finner dere på Fagforbundet Troms sin nettside

 

www.fagforbundet.no/fagforeninger/troms/

 

Påmeldingsfrist: 1.12.2022

 

Fagforbundet Troms dekker kurset og bevertning, vi dekker ikke tapt arbeidsfortjeneste, reiseutgifter, etc.

 

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?