Til hovedinnhold

Torsdag 1. desember 2022
Temakurs: Forvaltningsrett og saksbehandling

01
des.
2022
10.00 15.30

Sted
Finnsnes hotell, Finnsnes
Troms

Fagforbundet Troms ved yrkesseksjon

Kontor administrasjon inviterer sine medlemmer til temakurs:
«Forvaltningsrett og saksbehandling»

Målgruppe: Medlemmer av yrkesseksjon kontor og administrasjon.

Formål:

Kurset gir en praktisk innføring i forvaltningsloven og offentleglova sine hovedregler. Målet er å vise at lovverket er en rammebetingelse for saksbehandling. Kurset skal bidra til kvalitetsheving.

Kurset gjennomføres som forelesninger og gruppediskusjoner. Det blir fokusert på følgende temaer:

  • Saksbehandlingsprinsipper og god forvaltningsskikk
  • Begrepene vedtak, enkeltvedtak og forskrift
  • Partsbegrepet
  • Habilitetsreglene
  • Taushetspliktsreglene
  • Vedtaksutforming, begrunnelse og klage
  • Dokumentåpenhet
  • Litt om forslag til ny forvaltningslov; NOU 5/2019 og departementets høringsdokumenter

Foreleser Kurt O. Bjønnes

  Han er advokat MNA og har egen praksis i  Skudeneshavn. Han har gjennom mange år utviklet og gjennomført  undervisningsoppdrag for kommuner, fylkeskommuner,  helseforetak, direktorater og departementer. I tillegg har han hatt  undervisningsoppdrag gjennom Høgskolen Innlandet. I tillegg har  han prosess- og prosedyreerfaring og er fast tilknyttet Fagakademiet. 

Påmeldingslink finner dere på Fagforbundet Troms sin nettside.

www.fagforbundet.no/fagforeninger/troms/

Påmeldingsfrist: 17.11.2022

Fagforbundet Troms dekker kurset og bevertning, vi dekker ikke tapt arbeidsfortjeneste, reiseutgifter, etc.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?