Til hovedinnhold

Mandag 31. oktober 2022
Tillitsvalgtkonferansen 2022

31
okt.
2022
09:00 15:30
Stolt Tillitsvalgt

Sted
Radisson Blu Hotell, adr. Sjøgata 7, 9259 Tromsø
Troms

Arrangør
Fagforbundet Tromsø

Kontaktperson
Reinaldo Montalvao

avd177.leder@fagforening.fagforbundet.no

Gode kamerater, som en del av tillitsvalgtuke ønsker Fagforbundet Tromsø inviterer alle tillitsvalgte til tillitsvalgtkonferansen 31.okt kl.09:00 -kl.15:30. Konferansen er en av våre viktigste arenaer for tillitsvalgtes nettverksbygging og faglig påfyll, sier fagforeningsleder Reinaldo Montalvao.

TILLITSVALGTKONFERANSE 2022 - SAMMEN ER VI STERKERE! 

 

Fagforbundet Tromsø inviterer alle tillitsvalgte til konferanse 31.10.22 kl.09:00 - kl.15:30  

Sted: Radisson Blu Hotell, adr. Sjøgata 7, 9259 Tromsø    

 

Program

Åpning

Fagforbundet Tromsøs organisasjonsstruktur

Leder, Rådgiver (privat sektor) og Hovedtillitsvalgte (KS) i Fagforbundet Tromsø

Presentasjonsrunde av tillitsvalgte

Pause

Viktigheten av tillitsvalgte på arbeidsplassen

v/ Reinaldo Montalvao - leder Fagforbundet Tromsø

Perspektivmelding for Tromsø kommune

v/ Christine Vatne – Samfunnsplanlegger i Tromsø Kommune

 Lunsj

 Faglig politisk samarbeid

v/ Gunn Elin Høgli – Spesialrådgiver avd. politikk og samfunn i Fagforbundet

Pause

 Motivasjon og Arbeidsglede

v/ Bjørg Flasten – Foredragsholder  

Avslutning

 

Påmelding sendes på mail til avd177.leder@fagforening.fagforbundet.no innen fredag 28.10.22 

 

Vi håper du har mulighet til å møte oss! 

SAMMEN ER VI STERKERE!

FAGFORBUNDET TROMSØ  

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?