Til hovedinnhold

Mandag 31. oktober 2022
Tillitsvalgtkonferansen 2022

31
okt.
2022
09.00 15.30
Stolt Tillitsvalgt

Sted
Radisson Blu Hotell, adr. Sjøgata 7, 9259 Tromsø
Troms

Arrangør
Fagforbundet Tromsø

Kontaktperson
Reinaldo Montalvao

avd177.leder@fagforening.fagforbundet.no

Gode kamerater, som en del av tillitsvalgtuke ønsker Fagforbundet Tromsø inviterer alle tillitsvalgte til tillitsvalgtkonferansen 31.okt kl.09:00 -kl.15:30. Konferansen er en av våre viktigste arenaer for tillitsvalgtes nettverksbygging og faglig påfyll, sier fagforeningsleder Reinaldo Montalvao.

TILLITSVALGTKONFERANSE 2022 - SAMMEN ER VI STERKERE! 

 

Fagforbundet Tromsø inviterer alle tillitsvalgte til konferanse 31.10.22 kl.09:00 - kl.15:30  

Sted: Radisson Blu Hotell, adr. Sjøgata 7, 9259 Tromsø    

 

Program

Åpning

Fagforbundet Tromsøs organisasjonsstruktur

Leder, Rådgiver (privat sektor) og Hovedtillitsvalgte (KS) i Fagforbundet Tromsø

Presentasjonsrunde av tillitsvalgte

Pause

Viktigheten av tillitsvalgte på arbeidsplassen

v/ Reinaldo Montalvao - leder Fagforbundet Tromsø

Perspektivmelding for Tromsø kommune

v/ Christine Vatne – Samfunnsplanlegger i Tromsø Kommune

 Lunsj

 Faglig politisk samarbeid

v/ Gunn Elin Høgli – Spesialrådgiver avd. politikk og samfunn i Fagforbundet

Pause

 Motivasjon og Arbeidsglede

v/ Bjørg Flasten – Foredragsholder  

Avslutning

 

Påmelding sendes på mail til avd177.leder@fagforening.fagforbundet.no innen fredag 28.10.22 

 

Vi håper du har mulighet til å møte oss! 

SAMMEN ER VI STERKERE!

FAGFORBUNDET TROMSØ  

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?