Til hovedinnhold

Tirsdag 25. oktober 2022
En dag for verdighet

25
okt.
2022
11:30 17:30
-

Sted
Vega Scene, Hausmanns gate 28, 0182 Oslo
Oslo

Kontaktperson
Fatmira Maksuti og Helge Sporsheim
911 36 764 / 905 10 970

fatmira.maksuti@fagforbundet061.no / helge.sporsheim@fagforbundet.no

Fagforbundet Oslo og Fagforbundet pleie og omsorg Oslo i samarbeid med Verdighetsenteret ønsker våre medlemmer velkommen til fagdag med tema om omsorg ved livets slutt i eldreomsorgen.

Verdighetsenteret er et nasjonalt, tverrfaglig kompetansesenter som forener kunnskap om palliasjon, demens, akuttmedisin, frivillighet og kultur i eldreomsorgen.

Tema for fagdagen:
- Hva er palliasjon
- Helsepersonell i møte med frivillighet i paliasjon
- Mangfold, verdighet og personsentrert omsorg i eldreomsorgen

Frivillighet i eldreomsorg og palliasjon er et satsingsområde fra myndighetene. Gevinster og utfordringer i samarbeidet mellom helsepersonell og frivillige vil bli belyst og diskutert på samlingen.

Fagdagen begynner med gratis lunsj kl.11.30

Fagdagen avsluttes med  fremvisning av film «Boylesque» (ca klokke  kl.16:00)
Filmen er hentet fra vårens HotDocs-festival i Canada.

Les mer om filmen på festivalens hjemmesider

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?