Torsdag 23. juni 2022
Fagdag: Defuse / Debrife

23
jun.
2022
10.00 15.30

Sted

Wood Hotel, Brumunddal

Innlandet

Påmeldingsfrist 19. juni. 

Krisereaksjoner, hvordan mestre dem?
De fleste som rammes av alvorlige hendelser, ulykker eller kriser kommer fra det uten kroniske plager dersom de får god hjelp til å bearbeide det som har skjedd. Det er utviklet to verktøy for dette:

Defuse: Emosjonell utlufting etter traumatisk opplevelse

Debrief: En systematisk erfaringsinnsamling med involverte

Formål
I etterkant av kriser eller konfliktfylte og truende hendelser er tidsaspektet og oppfølging av de som er involvert og berørt av kritisk betydning. Dette for å senke spenningsnivået, fjerne ubehaget og ikke minst begrense senreaksjoner til et minimum.

Målgruppe:
Medlemmer i Fagforbundet Innlandet: Brann- og redningspersonell

Tid og sted:
23 juni 2022 kl. 10:00 – 15:30 på Wood Hotell, Brumunddal

Foredragsholder: Håvard Nordbø
Han har tidligere arbeidet i politiet og har mer enn 20 års erfaring fra ordenstjeneste, forebyggende arbeid og etterforskning.

Nordbø har bakgrunn som tillitsvalgt, leder og hovedverneombud. Han har utdanning innenfor risiko og krisehåndtering, kommunikasjon og forebygging.

Håvard Nordbø er en hyppig brukt foredragsholder opp mot stat, fylke, kommune, fagforeninger og foretak både i Norge og utlandet. Han  bruker mye humor og får toppkarakterer fra våre mange fornøyde bestillere og kursdeltakere!

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?