Onsdag 1. juni 2022
Fase 2-skolering. Del 2

01
jun.
2022
03
jun.
2022

Sted

Apotekergata 8, 0180 Oslo

Oslo

Arrangør

Fagforbundet Oslo

Kontaktperson

Kjell Håkon Norås

92802927

kjell.hakon.noras@fagforbundet.no

Velkommen til andre del av Fase 2-skolering i regi av Fagforbundet Oslo.

Hensikten med kurset er å gi tillitsvalgte en grunnleggende skolering for å ivareta medlemmenes interesser. Målgruppen er tillitsvalgte i Fagforbundet Oslo som har gjennomført Fase 1 i lokal forening.

Tema på kurset omhandler blant annet:

  • Fagforbundets handlingsprogram og vedtekter.
  • Arbeiderbevegelsens historie og ideologi.
  • Verving, tillitsvalgtes rolle og funksjoner.
  • Drift av fagforening, fullmaktstruktur, møter, saksbehandling.
  • Innblikk i viktige verktøy for tillitsvalgte som Arbeidsmiljøloven,
  • Ferieloven, overenskomster / tariffavtaler / hovedavtaler.

Undervisningsmetoden er en blanding av innledninger på aktuelt tema, gruppearbeid og øvelser.

Varigheten på kurset er totalt 9 dager fordelt på 3 x 3 dager over en periode fra mai til og med juli. (Del 1: 18. - 20.5.2022, del 2: 1.- 3.6.2022 og del 3: 15.- 17.6.2022)

Deltakerne kan påregne enkelte arbeidsoppgaver mellom samlingene, og arbeid utover normal arbeidsdag på del 3 av kurset. Deltakerne må fullføre hele kurset.

Alle søkerne blir tilskrevet etter at søknadsfristen er utløpt, og deltakerne får tilsendt program og permisjonssøknad.

Påmeldingslenka finner du i kalenderoppføreingen for del 1 av kurset.

Frist for påmelding er 4.5.2022.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?