Til hovedinnhold

Fredag 11. februar 2022
Webinar om autisme

11
feb.
2022
11:30 15:30

Sted
Digitalt
Trøndelag

Arrangør
Fagforbundet Trøndelag

Kontaktperson
Grete Mosand, Leder Yrkesseksjon helse og sosial

Autisme – pedagogiske tiltak som virker.

Fagforbundet Trøndelag ved Yrkesseksjon helse og sosial i samarbeid med Fagakademiet AOF inviterer til webinar den 11. februar 2022 kl 11.30 – 15.30

Målgruppe: Ansatte, lærlinger, studenter som arbeider med mennesker med autisme. Formål: Kurset vil gi økt kompetanse på atferd, forståelsen av denne og tiltak for å bedre livskvalitet og hverdagen hos personer med autismespekterforstyrrelser, og deres omgivelser.

Hva gjør man, hvilke pedagogiske tiltak vet man virker og hvordan får man til en god tilrettelegging av miljøet? Tema: Kurset tar utgangspunkt i "høytfungerende autisme" som også inkluderer Asperger syndrom. Andre diagnoser som vil bli omtalt er: Barneautisme, atypisk autisme og uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelser. Hva innebærer det å ha disse diagnosene? Hvilke utfordringer gir dette for dem selv og nettverket? Hva bør gjøres? Hvordan møte personer med autisme, og tilstøtende diagnoser, best mulig?

Foreleser: Terje Wårheim er barnevernspedagog med master i Tverrprofesjonelt samarbeid i helse- og sosialsektoren. Han har lang erfaring fra spesialisthelsetjenesten i arbeid med læringsmiljø og tilretteleggingstiltak knyttet til barn, ungdom og voksne. Andre områder han har erfaring med eller underviser i er veiledningspedagogikk og brukermedvirkning, i veiledning og i sexologi, ART – Aggression Replacement Training, forebygging og håndtering av utfordrende atferd, målrettet miljøarbeid og ulike opplæringsteknikker.

Økonomi: Fagdagen er gratis for medlemmer. Max 50 deltakere. Det dekkes ikke tapt arbeidsfortjeneste. Påmeldingsfrist: 7. februar 2022 på påmeldingslink: klikk her

Påmeldte får tilsendt info og lenke til webinaret dagen før webinaret. Vi ber om at de som av en eller annen grunn ikke kan delta på det de er påmeldt til sier ifra slik at andre kan få muligheten.

 

Fagforbundet Trøndelag

Grete Mosand, Leder Yrkesseksjon helse og sosial

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?