Til hovedinnhold

Mandag 17. januar 2022
Lokalsamfunns- konferansen 2022

17
jan.
2022
09:30
18
jan.
2022
12:45

Sted
https://www.checkin.no/event/38585/lokalsamfunnskonferansen-2022
Vestland

Lokalsamfunnskonferansen 17. – 18. januar 2021

Det er nå 500 påmeldte til årets digitale lokalsamfunnskonferanse.

Konferansen er et samarbeid mellom Lokalsamfunnsforeningen,

Politiets Fellesforbund og Fagforbundet.

les alt her: LOKALSAMFUNNSKONFERANSEN 17.-18.1.2022 – PROGRAM OG PÅMELDING TIL DIGITAL KONFERANSE | LOKALSAMFUNNSFORENINGEN

Viktige politiske veivalg og ny kurs etter Solberg-regjeringen tas opp til debatt.

·       Blir Viken oppløst?

·       Har vi en strømkrise? Eller handler dette om en priskrise som følge av markedets makt?

·       Helsesektoren utfordres som følge av pandemi, manglende ressurser og nedbygging av kapasitet. Hva må gjøres?

 

Hva skal til for at vi også i framtida kan bo i trygge lokalsamfunn? Hva kan vi lære av den danske desentraliseringspolitikken?

Fortsatt mulig å melde seg på fram til 17. januar før konferansestart.

Noen av hovedtemaene på årets konferanse:

·       Hurdalsplattformen

·       Desentralisering i Danmark

·       Statlig politikk – reformer og sentralisering

·       Status kommune- og regionreform

·       Naturressurser i det grønne skiftet

·       Status: Fastlegeordningen & sykehusnedbygging

·       Lokal beredskap, politi og domstolsreformen

Påmleding: https://lokalsamfunnsforeningen.no/lsfk2022/

 

 

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?