Til hovedinnhold

Onsdag 2. februar 2022
Webinar: Barn og unge i en digital oppvekst

02
feb.
2022
10:00 12:30

Sted
Teams
Vestland

Arrangør
Yrkesseksjon helse og sosial og Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Kontaktperson
Emilie Storli og Cecilie Haga

Emilie.Storli@fagforbundet.no og cecilie.haga@fagforbundet.no

Fagforbundets Yrkesseksjon helse og sosial og Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst har gleden av å ønske deg velkommen til webinar om barn og unges digitale oppvekst.

 

Webinaret starter kl. 10:00 og varer til ca kl. 12:30. Det er satt av 10 minutter etter hvert av foredragene til å stille spørsmål. Det er satt av tid til pauser mellom hvert foredrag.

Webinaret holdes på plattformen Microsoft Teams. Du kan bli med i Teams-møtet fra en hvilken som helst enhet, enten du har en Teams-konto eller ikke. Lenken vil bli sendt to dager før, til den e-postadressen og mobil nr som du har registrert deg med.

Foredragene som holdes:

Digital mobbing – hvordan føles det å bli mobbet 24 timer i døgnet?

Med Ida Risanger Sjursø, Førsteamanuensis ved Universitet i Stavanger.

Tallene fra Elevundersøkelsen viser at elever som rapporterte å ha opplevd å bli mobbet digitalt faktisk hadde økt sammenliknet med året før. Forskning viser at 40-90 prosent av de elevene som opplever å bli mobbet digitalt også opplever å bli mobbet på skolen. Dette vil altså si at vi har en gruppe elever som aldri får fred.

Ida Risanger Sjursø har i sin doktorgrad forsket på hva dette gjør med de elevene som opplever det. Hun vil ta for seg hva digital mobbing er og hvordan man kan forebygge og stoppe dette.

Hvordan spores barn og unge av kommersielle aktører på nett – og hva er konsekvensene?

Med Finn Myrstad, Fagdirektør i Forbrukerrådet

Barn og unge er storforbrukere av digitale tjenester allerede for ung alder. Hver gang de bruker en app eller et spill samles det inn informasjon om dem, ofte av kommersielle aktører som bruker disse dataene til blant annet målrettet markedsføring. Hvordan skjer egentlig denne sporingen og hva er de potensielle konsekvensene? Og kan vi beskytte oss mot den eller redusere risikoen for negative konsekvenser?

Finn Myrstad og Forbrukerrådet har i en årrekke analysert brukervilkår og gjort tekniske tester av populære apper og tjenester. De har meldt store selskaper som Google og Amazon inn for myndighetene for brudd på regler for person- og forbrukervern. I dette foredraget skal Finn forklare mer om hva som skjer når vi er på nettet og hva vi eventuelt kan gjøre med det, med et spesielt fokus på barn og unge.

Barn og unge på sosiale medier.

Med Maria Østhassel, psykolog @PsyktDeg

Hvilke risikofaktorer er knyttet til sosiale mediabruk og hva vi kan gjøre med det? Mange barn og unge er avhengige av sosiale medier, og dette kan ha uheldige konsekvenser for deres psykiske helse. Sosiale medier er et stort tungt tog som fagpersoner bør hoppe på og prøve å styre i riktig retning.

Maria Østhassel er psykologen bak den populære sosiale medier-profilen @psyktdeg hvor hun formidler og omtaler ulike tema innen psykisk helse med en lettfattelig og humoristisk stil. Maria brenner for forebygging og opprettet kontoen under pandemien med et ønske om å nå ut til ungdom med tips og råd til hvordan man kan ivareta sin egen psykiske helse. Hun vil i dette foredraget dele tips og råd basert på sine erfaringer som psykolog på sosiale media.

Webinaret passer for deg som arbeider innenfor:

  • Barnevern
  • Bolig/avlastning for barn og unge
  • Helsesykepleie
  • Skole
  • SFO
  • Fritidsklubb
  • Helsestasjon
  • Barnehage

Foredragene er i tillegg interessante for deg som har barn og unge i livet ditt, og ønsker å lære mer om deres digitale oppvekst.

 

Webinaret er gratis.

Påmeldingsfristen er 31.01.2022.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?