Til hovedinnhold

Tirsdag 25. januar 2022
ÅRSMØTE 2022 I FAGFORBUNDET AHUS

25
jan.
2022
16.00 18.00

Sted
Sykehusveien 25, 1478 Nordbyhagen
Viken

Arrangør
Fagforbundet Ahus

Kontaktperson
Cathrine Strand Aaland
45199650

Cathrine.Strand.Aaland@ahus.no

Fagforbundet Ahus avholder årsmøte

Tirsdag 25.01.2022 Kl: 16.00 - 18.00

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret innen 14 dager etter at årsmøtet er kunngjort. (Innen 21/12/2021)  

Innkalling og årsmøte-dokumenter sendes ut 14 dager før møtet avholdes.

Jfr. Fagforbundets vedtekter 11.3.2.

Enkel bevertning fra møtestart.

Dagsorden:

  1. Åpning v/leder
  2. Konstituering
  3. Årsmelding 2021
  4. Regnskap 2021 *)
  5. Handlingsplan 2022
  6. Innkomne saker
  7. Budsjett 2022 *)
  8. Valg etter vedtektene
  9. Avslutning

Last ned årsmøtedokumentet

*) Årsregnskap for 2021 er nå til revisjon og vil bli med fremlagt på årsmøtet sammen  med revisors uttalelse og budsjett for 2022.  

 

Velkommen!        

   

Med hilsen

Styret

v/Cathrine Strand Aaland

Leder Fagforbundet Ahus Avd 369

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?