Til hovedinnhold

Torsdag 21. oktober 2021
Digitalt kveldskurs - AVVIK – en mulighet til forbedring

21
okt.
2021
17.00 18.30

Arrangør
Fagforbundet Vestland

Kontaktperson
Ingunn R. Jacobsen
+4797419291

ingunn.jacobsen@fagforbundet.no

Yrkesseksjonene i Fagforbundet Vestland, i samarbeid med Fagakademiet AOF, har gleden av å invitere medlemmer gratis nettkurs:

Kurset settes opp både på dag- og kveldstid. Ved påmelding, velg hvilket tidspunkt du ønsker å delta på:

Innhold:

Kurset gir en innføring i hvorfor vi skal melde avvik og uønskede hendelser, og hvordan vi kan lære av hendelsene.

  • En del av det systematiske HMS-arbeidet
  • Åpenhetskultur
  • Medvirkning
  • Rollene til medarbeider, tillitsvalgt, verneombud og leder

 

Om kursholderen:

Leif Johnsen er Seksjonsleder for Bedriftshelsetjenesten i Helse Bergen. Han har vært hovedverneombud på ulike nivå i 18 år, sist som konsernhovedverneombud i Helse Vest. Johnsen har holdt mange kurs for verneombud, tillitsvalgte og ledere innen HMS, og er forfatter av boka «Hovedverneombudet – en håndbok».

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?