Til hovedinnhold

Torsdag 21. oktober 2021
AVVIK – en mulighet til forbedring

21
okt.
2021
10:00 11:30

Sted
Teams - link ettersendes
Vestland

Arrangør
Fagforbundet Vestland

Kontaktperson
Sigrun Bøe Perez

sigrun.boe.perez@fagforbundet.no

Kurset settes opp både på dag- og kveldstid. Ved påmelding, velg hvilket tidspunkt du ønsker å delta på.

  1. kurs: kl. 10.00 – 11.30
  2. kurs: kl. 17.00 – 18.30

 

Innhold:

Kurset gir en innføring i hvorfor vi skal melde avvik og uønskede hendelser, og hvordan vi kan lære av hendelsene.

  • En del av det systematiske HMS-arbeidet
  • Åpenhetskultur
  • Medvirkning
  • Rollene til medarbeider, tillitsvalgt, verneombud

Om foreleser:

Leif Johnsen er Seksjonsleder for Bedriftshelsetjenesten i Helse Bergen. Han har vært hovedverneombud på ulike nivå i 18 år, sist som konsernhovedverneombud i Helse Vest. Johnsen har holdt mange kurs for verneombud, tillitsvalgte og ledere innen HMS, og er forfatter av boka «Hovedverneombudet – en håndbok».

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?