Til hovedinnhold

Onsdag 10. november 2021
Fagdag om diabetes

10
nov.
2021
10.00 16.00

Sted
Fagforbundet Vestland, Vestre Strømkai 7.
Vestland

Arrangør
Fagforbundet Vestland

Kontaktperson
Sigrun Bøe Perez

sigrun.boe.perez@fagforbundet.no

Et stadig økende antall pasienter og brukere i sykehjem og hjemmetjeneste får diagnosen diabetes, og kompetanseheving av alle ansatte i kommunenes helse- og omsorgstjenester på dette området er et viktig bidrag for å trygge denne pasientgruppen.

 

Målgruppe: ansatte i helse- og omsorgstjeneste som hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og assistenter, samt sykepleiere og annet høgskolepersonell som ønsker oppdatering på fagfeltet. 

Innhold

  • Hva er diabetes?
  • Diabetes i hverdagen
  • Kosthold ved diabetes
  • Diabetes og komplikasjoner
  • Praktisk diabetes

Kurset er godkjent som tellende med 6 timer i Fagforbundets program for klinisk fagstige.

Om foreleseren:
Harriet Selle, Klinisk spesialistsykepleier innen diabetes.

Hun etablerte Diabetesklinikken Trondheim i august 2010. Selle har i mange år gitt opplæring til pasienter med diabetes. Hun er ofte foreleser for helsepersonell hvor kunnskap om diabetes etterspørres. Harriet Selle har vært studiesykepleier i 10 ulike studier innen endokrinologi, og har hatt et eget prosjekt om forekomst av infiltrater hos insulinbrukere. Selle er medlem av Norges Diabetesforbund, og har vært med i to arbeidsgrupper i Helsedirektoratet for å revidere de Nasjonale faglige retningslinjene for diabetes som ble utgitt i september 2016.

Hennes mål er å motivere pasientene til å mestre hverdagen med de utfordringene hver enkelt har.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?