Til hovedinnhold

Mandag 15. november 2021
Fagdag for sykepleiere og vernepleiere

15
nov.
2021
10:00 16:00

Sted
Vestre Strømkai 7 (6 etasje)
Vestland

Fagforbundet Vestland Yyrkesseksjon helse og sosial, i samarbeid med Fagakademiet AOF, inviterer til fagdag for sykepleiere og vernepleiere. 

Kl. 10.00 – 12.00: Små-skala ondskap – om bruk av makt og tvang i et etisk perspektiv 

Bjarte Malum, Mennesket i Fokus

I sommer fikk vi en etterlengtet debatt omkring bruk av vold og tvang på norske sykehjem. Men hvor går vi nå?

Med utgangspunkt i et selvopplevd eksempel på grenseskridende praksis har Malum holdt forelesninger og foredrag landet rundt de siste årene. Budskapet er tydelig:

Skal vi bli bedre hjelpere og utgaver av oss selv som mennesker, må vi snakke om de mørke sidene våre. Vi må snakke om “småskala-ondskapen”. 

 

Foredraget har gått sin seiersgang fra Alta i nord til Lyngdal i sør med et tema som opprører og engasjerer. Med bakgrunn i psykologi, sosiologi og historikken til helse- og omsorgssektoren trekker Malum linjer til dagens yrkespraksis og sommerens debatt.

Temaet er dessverre fortsatt aktuelt men han peker også på mulighetene vi har for å motvirke krenkende og grenseoverskridende handlinger. Noen av de vil kanskje overraske og vekke sterke følelser i publikum. 

Kl. 12.30 – 13.00: Lunsj

Kl. 13.00 – 15.00: Hvordan samhandler og samarbeider vi på en god måte, med gjensidig respekt for hverandre, på arbeidsplassene våre?

Brit Bakken, RO-rådgivning

Faglitteraturen hevder at profesjonell kommunikasjon skal være preget av gjensidig respekt, toleranse og anerkjennelse. Holdningene og menneskesynet ditt påvirker måten du kommuniserer på. Respekt handler om å gi den andre mulighet til å være seg selv med sine styrker og svakheter.

Det handler også om å lytte til det den andre sier, og prøve å forstå situasjonen ut fra den andres ståsted. Toleranse handler om å respektere ulikhetene i livsstil, meninger, religion med mer. Du kan være uenig med den du kommuniserer med, men likevel tolerere hans ståsted.

Men hvorfor er ofte kommunikasjon med kollegaer så vanskelig?

Kl. 15.00 – 16.00 Yrkesseksjonsleder og sykepleier sentralt Iren Luther.

 

Forelesere

Brit Bakken: Bakken er daglig leder og seniorrådgiver i RO-rådgivning. Hun har lang erfaring fra Helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Hun underviser på Helselederutdanningen ved Høgskolen i Innlandet i emnene Myndiggjøring av medarbeidere og lederutvikling, samt innovasjonsledelse.

 

Bjarte MalumEr utdannet vernepleier med videreutdanning i veiledningspedagogikk. Han har 15 års erfaring fra lukkede barnevernsinstitusjoner og fra rus- og psykiatri. Foredraget om Småskalaondskap har gått sin seiersgang fra Alta i nord til Lyngdal i sør med et tema som både berører og opprører.

Bjarte brenner for å sette fokus på hvordan mennesker i hjelperrollen, privat og profesjonelt, kan være den beste hjelperen for andre, og samtidig ivareta seg selv på en god og omsorgsfull måte. Kunnskap og bevissthet om at alle mennesker kan stå i fare for å utføre ondskapsfulle og grenseoverskridende handlinger, er et viktig ledd i arbeidet for at dette ikke skal forekomme. Bjarte underviser blant annet på Høyskolen i Bergen og for Mennesket I Fokus

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?