Til hovedinnhold

Torsdag 7. oktober 2021
Nettkurs: bruk av tvang og makt i helse- og omsorgssektoren

07
okt.
2021
10:00 13:00

Fagforbundet Vestland, Yrkesseksjon Helse og Sosial, i samarbeid med Fagakademiet AOF, inviterer til nettkurs om bruk av tvang og makt i helse- og omsorgssektoren.

For å minske bruken av tvang – og for å sikre rettssikkerheten for utsatte grupper – er det gitt detaljerte regler om eventuell tvangsbruk der dette er nødvendig.

Kurset vil innledningsvis ta for seg samtykke som grunnleggende forutsetning for helsehjelp. Deretter vil det bli fokusert på to hovedproblemstillinger:

A. Grunnleggende om pasient- og bruker sin rett til informasjon og medvirkning samt reglene om samtykke- og samtykkekompetanse

 1.  Helsehjelp til personer uten samtykkekompetanse og som motsetter seg helsehjelpen (pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A)
 • Formål
 • Vilkår
 • Gjennomføring
 • Krav om vedtak
 • Klage
 1.  Bruk av tvang overfor psykisk utviklingshemmede (Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9)
 • Formål
 • Virkeområde
 • Medvirkning og informasjon
 • Krav til forebygging
 • Vilkår og tilleggsvilkår
 • Saksbehandling
 1. NOU 2019:14 «Tvangsbegrensningsloven» vil også bli nevnt».

 Dato: 7. oktober, kl. 1000 – 1300.

Påmelding på link under:

https://fagforbundet.provisoevent.no/fagforbundet/events/tvangmakthelsesektor/register

Påmeldingsfrist: 1. oktober

Kurset kjøres på Teams. Link sendes ut et par dager før gjennomføring

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?