Til hovedinnhold

Torsdag 14. oktober 2021
Temakurs ROP – pasienten – en aktør i eget liv

14
okt.
2021
09:00 15:00

Sted
Finnsnes hotell
Troms

Fagforbundet Troms ved yrkesseksjon
helse og sosial inviterer sine medlemmer til temakurs.

ROP-pasienten er en voksende pasientgruppe som krever høy kompetanse fra
støtteapparatet. Har du behov for å øke din kompetanse på dette feltet og møte
andre som er i samme situasjon som deg?

Hvordan kan vi hjelpe brukerne til å bli aktør i eget liv, med fokus på deltakelse og mening, i et tilpasset samspill.

Målgruppe: Ansatte i spesialisthelsetjenesten og kommunal helse- og sosialtjeneste; sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, hjemmetjenesten, ansatte i helseforetak og institusjoner innen psykisk helsevern og rusomsorg.

Foreleser: Pål Kristian Storå

Innhold:

Vi ser på nasjonale retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig psykisk lidelse og rusomsorg (ROP).

 • Faglig forståelse av ROP-pasienten, er denne gruppen ulik andre?
 • Hva kom først: - Psykiatrisk problem eller rus?
 • Hvem er personen bak?
 • Et traumebevisst perspektiv i møtet med ROP-pasienten 
 • ROP-pasienten i kommunalhelsetjenesten, housing First?
 • Recovery og mestringsfokus som fundament i både det individuelle møte og på systemnivå
 • Hvordan finne fram til kompetansen og den enkeltes ressurser?
 • Salutogenese (Helse opprinnelse) som fokus i møte med en person med
  ROP-diagnose
 • Praktisk anvendelse av salutogen tilnærming
 • Hvilken psykiske lidelser skal behandles samtidig med rusproblem


Påmeldingsfrist: 8.10.2021

Bildet er tatt av Gerd Altmann fra Pixabay
Bildet er tatt av Gerd Altmann fra Pixabay

 

 

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?