Torsdag 16. september 2021
Turnuskurs - fordypning

16
sep.
2021
09.00
17
sep.
2021
15.30

Sted

Fagforeningens lokaler; Hausmannsgate 6, 0186 Oslo

Oslo

Arrangør

Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo

Kontaktperson

Tim Sørensen

22 99 19 00

tim.sorensen@fagforbundet061.no

OPPLÆRING FOR TILLITSVALGTE I FAGFORBUNDET PLEIE OG OMSORG OSLO

Kurset bygger videre på turnus - grunnopplæring

 

Innhold i kurset er

  • Døgnrytmeplan
  • Bemanningsplan
  • Teknisk utarbeidelse av turnus
  • 3 delt turnus
  • fleksible arbeidstidsordninger

 

Målgruppen er Hovedtillitsvalgte og andre tillitsvalgte i avd 061, som har ansvar for å være med å utarbeide og godkjenne turnuser.

Det er en forutsetning at deltakere har gode kunnskaper om lov og avtaleverk som regulerer utarbeidelse og godkjenning av turnus

Kurset varer i 2 dager, og deltakerne må delta på begge dagene.

 

Smittevern

Ved endret smittevernsregler/ anbefalinger kan dette kurset få endret start- og slutttid, justert deltakerantall, bli avholdt som et digitalt kurs, eller bli avlyst på kort varsel

Deltakere vil få beskjed om eventuelle endringer

  

Påmelding og bekreftelse 

Frist for påmelding er 29. august 2021

På grunn av begrenset antall plasser vil påmeldte til kurset umiddelbart etter søknadsfristens utløp få bekreftelse om de har fått plass. Permisjonssøknad sendes ut sammen med bekreftelsen.

 

Fagforbundet behandler dine personopplysninger for å administrere deltakelse på kurset/arrangementet. Dette inkluderer elektronisk kommunikasjon (e-post/SMS) knyttet til deltakelsen. For mer informasjon om Fagforbundets behandling av personopplysninger, se https://www.fagforbundet.no/personvern/