Til hovedinnhold

Onsdag 26. mai 2021
Kurs i Etikk, yrkesetikk og taushetsplikt

26
mai.
2021
09:00 13:00

Foreleser: Johan Peter Øren

Innenfor de aller fleste oppgaver og arbeidsområder i det offentlige, uavhengig av fag, rolle og funksjon, vil en kunne oppleve etiske utfordringer og dilemma. En vil her belyse de etiske/yrkesetiske hovedretningene, moral og verdier og hvordan dette kan påvirke våre valg og handlinger.

Formål

Alle som yter tjenester innenfor det offentlige har taushetsplikt. Her vil en belyse taushetsplikten sett fra praktikeren sitt ståsted. 

Innhold

 • Etikk/yrkesetikk/verdier/moral
 • Yrkesetiske retningslinjer
 • Hvilken rolle er jeg i?
 • Lojalitet
 • Etisk refleksjon
 • Taushetsplikt, aktuelle lover
 • Forvaltningsmessig og yrkesbasert taushetsplikt
 • Utveksling av opplysninger mellom ulike etater og forvaltningsorgan
 • Meldeplikter – ytringsfrihet
 • Anonymisering
 • Taushetsplikter i forhold til kollegaer/politi/utenforstående
 • Oppheving av taushetsplikten, samtykke
 • Brudd på taushetsplikten

Velkommen!

 

Påmelding her innen 19.mai: 

Kurs i etikk, yrkesetikk og taushetsplikt (provisoevent.no)

Møtelink sendes til de påmeldte når fristen går ut.

Medlemmer er gratis, ikke medlem kr.500,- Ved forfall uten å melde ifra vil påmeldte bli belastet med kr.200,-

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?