Til hovedinnhold

Torsdag 28. januar 2021
Digitalt årsmøte Fagforbundet 550. Luster

28
jan.
2021
20:00 22:00

Sted
Teams videomøte
Vestland

Arrangør
Fagforbundet avd. 550 Luster

Kontaktperson
Svein Tore Heltne
99539746

fagforbundet.luster@outlook.com

OM du ynskjer å delta på årsmøtet og ikkje har meldt deg på på førehand, kan du nytta lenka under for å delta på teams. Det er fint om de logger dykk på i god tid før møtet slik me får registrert kven som deltek. 

Lenke til møtet:  

Microsoft Teams meeting
Join on your computer or mobile app
Click here to join the meeting
 

 

I samråd med regionen vert fysisk årsmøte avlyst. Møtet vert på plattformen micrsoft teams. 

For å delta må du sende namn og e-postadresse til fagforbundet.luster@outlook.com eller til tlf 99539746

De vil få tilsendt ein e-post med lenke på mandag ettermiddag. sjå bilde 1 i botnen av teksten(eksempel ikkje bruk på torsdag)  Om de trykker ja på å delta vil denne forsvinne, det vil seie den legg seg i kalendren din og du kan opne kalenderoppføringa og trykke der det står bli med. 

kjem og ein e-post i tillegg med samme lenka for å vera sikker på at dette går fint, der vil det stå årsmøte i emnefeltet, trykk på blå lenke der det står " click here to join the meeting" 

Du får da opp ei nettside, har du teamsappen får du spørsmål om å opne denne, om ikkje,  kan du velje fortsett/hald fram i nettlesar. Tillat at sida bruker mikrofon og kamera. Skriv inn namn og trykk bli med.  Me ber om at lyden er av om du ikkje skal ha ordet. 

i siste bildet under er det bilde av kontrollane i Teams. fint om du sjekkar ut dette om du ikkje har brukt programmet før. 

 

 

 

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling.

2. Godkjenning av saksliste.

3.Val av møteleiar.

4. Val av sekretær.

5. Val av to personartil å skrive under møteprotokoll.

6. Godkjenning av årsmeldinger.

7. Godkjenning av handlingsplan.

8. Godkjenning av regnskap.

9. Innkomne saker:

10. Godkjenning av budsjett.

11. Val

 

 

bilde 1

 

{insert_ep_object templateName="image_center" profileId="" imageId="75798" description1="" description2="" href="" type="imageTemplate"}

Bilde 2

skjermbilde2

Fra venstre

knapp 1klilkk på personane og du får opp deltakarliste på høgre sida av skjermen, trykk ein gang til for å få bort

knapp 2 er snakkeboble, trykk og du kjem til chat/samtale skjerm, på høgre sida denne og. Om det blir avstemming kjem den til å dukke opp i chatten. 

knapp 3 det neste symbolet er handa, trykk på denne om du ber om ordet. når ordstyrar ber deg tala, tek du av lyden, når du er ferdig tek du ned handa(trykker ein gang til ) og sler av lyden

knapp 4 og 5 er kun til administrator og andre utvida innstillingar, treng ikkje desse

knapp 6 er slå av og på ditt kamera, slik me ser deg

knapp 7 er av og på med lyd, er strek over når din lyd er av. Viktig at lyden er av når du ikkje skal snakke sjølve. (lyden på kor høgt du høyrer dei andre i møtet stiller du på headsettet eller på pcn din.

Knapp 8 er for deling av skjerm, denne skal de ikkje bruke

Knapp 9 som det står , forlater møtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?