Til hovedinnhold

Onsdag 28. april 2021
4 timers digitalt kurs - Offentleglova – en praktisk gjennomgang

28
apr.
2021
10:30 14:30

Sted
Klokken 08:30 - 12:30
Vestland

Digitalt kurs

Offentleglova – en praktisk gjennomgang

onsdag 28. april 2021 fra 08:30 til 12:30

Målgruppe
Kurset er retter seg mot saksbehandlere, ledere, arkivpersonale samt øvrige kontoradministrativt ansatte. Kurset er gratis for Fagforbundets medlemmer. Det er lagt opp til dialog med god anledning til å stille spørsmål underveis

Innhold
Offentleglova regulerer allmennhetens rett til innsyn i forvaltningens saksdokumenter. Det er viktig for offentlige virksomheter å kjenne til reglene på dette området. Kurset byr på en praktisk gjennomgang av loven og vil gjøre deltakeren tryggere i saksbehandlingen. Kurset gjennomføres digitalt med god mulighet for å stille spørsmål underveis.

Det blir hovedfokus på følgende temaer:

  • Om åpenhet og offentlighet i forvaltningen

  • Dokumentåpenhet

  • Hovedregler

  • Unntak fra innsyn

  • Saksbehandling av innsynskrav og klagereglene

Kurset gjennomføres digitalt over fire timer inkl. korte pauser.  

 Påmelding innen 23.04.21 via linken under.

https://fagforbundet.provisoevent.no/fagforbundet/events/offentleglova/register

 

Invitasjon-> Digitalt kurs - Saksbehandlingsreglene i offentligsloven - 28.04.2021

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?