Til hovedinnhold

Mandag 1. mars 2021
Nettkurs - HELSEPERSONELLOVEN OG FORSVARLIGHETSKRAVET

01
mar.
2021
11:00 14:00

Sted
Klokken 10:00 - 13:00
Vestland

Fagforbundet Vestland yrkesseksjon helse og sosial, i samarbeid med Fagakademiet AOF, inviterer til gratis nettkurs for medlemmer som er ansatt i kommune- og spesialisthelsetjenestene.

HELSEPERSONELLOVEN OG FORSVARLIGHETSKRAVET

Helsepersonelloven regulerer helsepersonells yrkesutøvelse. Det blir fokusert på hvem som defineres som «helsepersonell», hva som ligger i begrepet «helsehjelp», og myndighetenes reaksjoner ved brudd på loven. I Helsepersonellovens § 4 omtales forsvarlighet. Det enkelte helsepersonells plikt til forsvarlig yrkesutøvelse må sees i sammenheng med den plikt helse- og omsorgstjenesten har til forsvarlig virksomhet. Det vil bli forklart at forsvarlighet er en såkalt rettslig standard. Det betyr at innholdet i forsvarlighetskravet kan variere over tid, men at det likevel finnes en målestokk. 

Vi setter opp samme kurstema på samme dag, der hvert kurs har en ramme på 3 timer.

Tid: 01. mars 2021 - kl. 10 – 13

Sted: Teams (du får tilsendt link for deltakelse på epost senest dagen før)

Påmelding innen 24. Februar 2021 Påmelding til: https://fagforbundet.provisoevent.no/fagforbundet/events/helepersonelloven/register  

Når du melder deg på, oppgi hvilket av de to alternativene du ønsker å delta på. Vi kan ta imot max 50 deltakere på hvert av kursene, så vær tidlig ute med påmelding!

 

 

 

Advokat Kurt O. Bjørnnes fra Skudeneshavn. Han har gjennomført kurs om taushetsplikt

for flere tusen offentlige ansatte og benytter en meget praktisk tilnærmingsmåte til temaet og lovstoffet.

 

 

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?