Til hovedinnhold

Onsdag 17. februar 2021
Nettkurs - Utviklingsforstyrrelse, adferd og seksualitet

17
feb.
2021
18:00 21:00

Sted
Teams
Vestland

 

Fagforbundet Vestland, Yrkesseksjon Kirke, Kultur og Oppvekst, i samarbeid med Fagakademiet AOF, inviterer til nettkurset Utviklingsforstyrrelse, adferd og seksualitet

Tid: Onsdag 17. februar kl. 17.00 – 20.00

Sted: Teams

Kurset er gratis for medlemmer i yrkesseksjonen

Påmeldingsfrist: 12. februar

Påmelding på link: 

https://fagforbundet.provisoevent.no/fagforbundet/events/utviklingadferdseksualitet/register 

 

Gjennom internasjonale konvensjoner og nasjonale planer er vi forpliktet til å sikre at det ikke legges unødige hindringer i veien for at utviklingshemmede skal ha et godt seksualliv – også i disse koronatider og hvor det i enkelte tilfeller kan nedprioriteres grunnet smittevernhensyn og andre organisatoriske hensyn.

Mange tjenesteytere og omsorgspersoner opplever seksualitet hos psykisk utviklingshemmede som et problem. De fleste har så liten erfaring med temaet at de føler seg maktesløse og usikre i hverdagen.

Hva er et atferdsproblem, for hvem er det et problem, hvorfor er det et problem og hva kan man gjøre for å øke sannsynligheten for å lykkes bedre i samhandling/tilrettelegging?

Formål

Kurset vil være med på å gi økt kompetanse på diagnostisk status, atferd, forståelsen av denne, og tiltak for å bedre livskvalitet og hverdagen hos personer med utviklingshemning i disse koronatider.

  • Felles forståelse av atferd, inkl. seksualisert atferd
  • Bevissthet omkring atferdens funksjon
  • Bevissthet om hvordan vi og omgivelsene påvirker atferden, og hvordan vi kan bidra til positiv utvikling
  • Økt bevissthet omkring frustrasjonsuttrykk og seksuell skjevutvikling

Målgruppe

Kurset er tilrettelagt for ansatte i barnehage/skole nærpersoner i kommunale omsorgsboliger, miljøarbeidere, og for personer som er i samhandling med personer med utviklingshemmede og funksjonsnedsettelse sosialt og kommunikasjonsmessig.

Kurset egner seg også godt for pårørende, hjelpeverger og støttekontakter

Innhold

Presentasjonen belyser følgende emner;

  • Diagnostisk status – hva innebærer det for dem selv og nettverket
  • Seksualitet - vi er seksuelle fra vi er født - seksuell utvikling/seksuell skjevutvikling
  • Atferd, frustrasjon og aggresjon
  • Hvorfor gjør de som de gjør? - ulike hypoteser.
  • Etiske spørsmål

 

Foreleser:

Terje Wårheim

Terje Wårheim har lang erfaring fra Spesialisthelsetjenesten i arbeid med læringsmiljø og tilretteleggingstiltak knyttet til barn, ungdom og voksne. Han er barnevernspedagog, med mastergrad i Tverrprofesjonelt samarbeid i helse- og sosialsektoren. Han har studert og underviser innen veiledningspedagogikk og brukermedvirkning i veiledning og i sexologi, ART; Aggression Replacement Training og om trening av sosial kompetanse, forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos barn og unge, kommunikasjons- og relasjonskompetanse, målrettet miljøarbeid og ulike opplæringsteknikker. 
Wårheim har også samarbeidet med Nord Universitet, Universitetet i Stavanger og Læringspsykologistudiet i Oslo. Han er en hyppig benyttet og meget erfaren formidler.

 

 

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?