Til hovedinnhold

Tirsdag 9. mars 2021
Vet du hva som møter deg?

09
mar.
2021
13:00 16:00

Fagforbundet Vestland, Yrkesseksjonene samferdsel og teknisk , i samarbeid med Fagakademiet AOF, inviterer til nettkurs for Byggdriftere/ vaktmestre, servicepersonell, brannforebyggere/ feiere.

Dato: Tid: Sted:

Tirsdag 9. mars
kl. 12 - 15
Teams (link til kurset sendes til dere senest dagen før sammen med forelesers presentasjon)

Fagdagen er GRATIS for seksjonenes medlemmer

Hvilke regler gjelder for deg når du er ute på oppdrag for hjemmetjenesten, på skoler, institusjoner og ulike kommunale boliger? Vet du nok om hva som møter deg? Vet de som bor i boligen at det kommer en byggdrifter/ vaktmester i løpet av dagen som skal «fikse» noe? Vet kontoransatte som formidler oppdrag hva de kan, bør og må informere om?

I jobben din kan du oppleve å komme i situasjoner der du får kjennskap til taushetsbelagte opplysninger eller oppleve situasjoner der du, uten å vite det, har en rett til å få opplysninger eller du har plikt til å gi opplysninger om forhold du får kjennskap til.

Innhold:

  • HVA HAR JEG TAUSHETSPLIKT OM?
  • HVA KAN JEG FORLANGE Å FÅ VITE PÅ FORHÅND?
  • HVA MED EGEN SIKKERHET/ HMS?
  • HVA KAN JEG DELE?
  • VARSLINGSPLIKT/ AVVERGINGSPLIKT

Formål:

At du får mer kunnskap om dette vil være nyttig for deg, og det kan også føles tryggere for deg å vite hvilke regler som gjelder i vanskelige situasjoner. I tillegg vil du møte kollegaer som du kan dele erfaringer med.
Nettkurset blir gjennomført med forelesning og god tid til diskusjon, spørsmål og erfaringsutveksling.

Påmeldingsfrist: 5. mars
Påmelding til: synnov.karlsen@aof.no

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?