Til hovedinnhold

Torsdag 11. mars 2021
Velkommen til webinar: Nasjonale råd om rehabilitering etter Covid-19

11
mar.
2021
12.00 13.30

Sted
Webinar
Nordland

Torsdag 11 mars, kl 11-12.30

 

Lenke til påmelding

 

Lenke til webinar

 

Klikk her for mer informasjon om målgruppe og program

 

 

Det finnes begrenset forskningsbasert kunnskap om rehabiliteringstiltak og -behov hos pasienter med gjennomgått Covid-19. Rådene er derfor utarbeidet på basis av erfaring i relevante kliniske miljøer og pågående prosjekter, internasjonale kilder og forskning på antatt sammenlignbare tilstander

Behovet for rehabilitering er spesielt stort for de som har gjennomgått et alvorlig sykdomsforløp, men rådene retter seg også til pasienter med vedvarende funksjonsproblemer etter mild eller moderat sykdom, som ikke har vært innlagt på sykehus.

Helsedirektoratet har utarbeidet rådene i samarbeid med brukere og klinikere fra både primær- og spesialisthelsetjenesten.

Rådene er dynamiske og vil revideres fortløpende i lys av ny kunnskap om pasientgruppen.

 

 

 

Webinaret er gratis og åpent for alle.

 

Opptak og presentasjoner vil være tilgjengelig på Helsedirektoratets nettsider i etterkant

 

 

Velkommen!

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?