Tirsdag 4. mai 2021
Webinar med tema "Saksbehandlingsreglene i Forvaltningsloven – en kort innføring i forvaltningsloven og regler for saksbehandling"

04
mai.
2021
20.00 23.00

Sted

Digitalt kurs på Teams

Møre og Romsdal

Arrangør

Fagforbundet

Kontaktperson

Arild Sande

arild.sande@fagforbundet.no

Innhold og rammeprogram:

Kurset gir en praktisk innføring i forvaltningslovens hovedregler. Målet er å vise at lovverket er en rammebetingelse for saksbehandling. Kurset skal bidra til kvalitetsheving. Kurset gjennomføres med god mulighet for å stille spørsmål underveis.

Det blir fokusert på følgende temaer: 

  • Saksbehandlingsprinsipper og god forvaltningsskikk
  • Begrepene vedtak, enkeltvedtak og forskrift
  • Partsbegrepet
  • Habilitetsreglene
  • Taushetspliktsreglene
  • Vedtaksutforming, begrunnelse og klage
  • Litt om forslag til ny forvaltningslov etter NOU 5/2019

Foreleser:

Kurt Bjørnnes skal forelese på kurset.
Bjørnnes er advokat med egen praksis i Skudeneshavn, og har tidligere arbeidet innen statlig og kommunal sektor. Hans styrke er inngående kjennskap til hvordan kommuneforvaltningen fungerer og arbeider, og han er blant Norges beste forelesere på tema omkring hvordan offentlig forvaltning er bygd opp, arbeider og utfører sine tjenester. Kurt Bjørnnes benytter en utpreget praktisk tilnærmingsmåte til lovstoffet og gjør bruk av dialog og konkrete eksempler i undervisningen. Bjørnnes har en lett og humørfylt stil, og vekker engasjement - og latter! 

Påmelding innen 22. april.  Meld deg på her.