Nettstedet er under oppgradering og kan derfor i perioder være ustabilt.

Fleksible turnusordninger - nytt hefte

Nytt, oppdatert hefte om turnus ligger i materielldatabasen. Det er utarbeidet av Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund (NSF), Delta og Fellesorganisasjonen (FO) og omhandler fleksible turnusordninger og forhold knyttet til disse. Heftet er ment å være et hjelpemiddel for tillitsvalgte i arbeidet med ulike turnusordninger, og når ulike skriftlige turnusavtaler inngås med arbeidsgiver.

av Kari-Sofie Jenssen
Sist oppdatert: 08.04.2021