Til hovedinnhold

Om personvern og taushetsplikt

KL*AR - tryggere for medlemmene, enklere for tillitsvalgte

Personvern og GDPR handler om Fagforbundets behandling av medlemmenes personopplysninger. Som tillitsvalgte i Fagforbundet har vi et lovpålagt ansvar for å ha kontroll på hva vi oppbevarer, hvordan vi oppbevarer det og hvordan vi deler saker som vi hjelper våre medlemmer med. Dette ansvaret bør hverken tillitsvalgte, klubbstyret, eller fagforeningen stå alene med. Vi finner de beste løsningene sammen!

KL*AR

Trygghet for medlemmene 

Som tillitsvalgt har du taushetsplikt om saker og forhold som du behandler, eller på annen måte får kjennskap til, i ditt verv i Fagforbundet. Tillitt er grunnleggende. Medlemmene må ha trygghet for at informasjon som de gir til forbundet og de tillitsvalgte, forblir fortrolig.

 

Hva innebærer det å ha taushetsplikt

I vervet som tillitsvalgt håndterer du personopplysninger og fortrolig informasjon som er taushetsbelagt. I Klubbstyrets arbeidsrom kan dette være medlemsinformasjon som du får tilgang til i vervet og dokumenter/opplysninger du i vervet har fått av medlemmer, arbeidsgiver eller Fagforbundet.

 

Hvordan ivareta taushetsplikten og personvernet 

Taushetsplikt innebærer en plikt til å hindre at uvedkommende får adgang eller kjennskap til de taushetsbelagte opplysninger. Dette betyr både at du ikke skal dele taushetsbelagte opplysninger utenfor Klubbstyret Arbeidsrom med mindre dette er nødvendig for å utføre vervet, og sørge for at opplysningene må være oppbevart på en sikker måte ved å bruke lagringsmuligheten i Klubbstyrets Arbeidsrom. Unntak kan forekomme når det er nødvendig for å utføre vervet.

 

Juridisk grunnlag og opplæring

Reglene som skal sikre taushetsplikt, følger først og fremst av personopplysningsloven og lovbestemmelser om taushetsplikt. Taushetsplikt kan også følge av avtale, bygge på god forhandlingsskikk eller gjensidig lojalitetsplikt mellom partene i arbeidslivet. Du vil lære mer om taushetsplikten gjennom Fagforbundets opplæring.

Har du spørsmål om taushetsplikten kan du ta kontakt med din fagforening.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?