Brosjyrer og materiell

Søk etter brosjyrer og materiell
Laster

Til deg som er kollektivt innmeldt i Pensjonistforbundet

Brosjyre

Last ned PDF (395 k) Logg inn og bestill

Dialogkort for fritidsklubb/åpne møteplasser

Diverse

Last ned PDF (208 k) Logg inn og bestill

Mat i eldreomsorgen - om kjøkkendrift og ernæring

Hefte

Last ned PDF (676 k)

Dok 24 - Avtalesamling Oslo kommune gjeldende fra 2002

Hefte

Last ned PDF (180 k)

Dok 25 - Overenskomster i Oslo kommune 2018-2020

Hefte

Last ned PDF (8,9 Mb)

Temahefte 54 - Fødsels- og barselomsorg under press?

Temahefte 54.

Hefte

Last ned PDF (2,4 Mb)

Tariffavtale - Vi som jobber her - klistreetikett

Må bestilles fra postavdelinga.

Klistremerke

Logg inn og bestill

Faktaark kirkevalget

Diverse

Last ned PDF (118 k)

Faktaark heltid

Diverse

Last ned PDF (146 k)

Faktaark sosial dumping

Kun for nedlasting.

Diverse

Last ned PDF (127 k)

Se flere Laster