Utslitt før pensjonsalder?

Alderspensjonen er nå bygd opp slik at en får større utbetalinger per år, altså levealderjustering, ved å stå i jobb lenger. For mange vil det ha stor betydning for økonomien hvis en pensjonerer seg ved for eksempel 67 år istedenfor 70 år.

08.03.2019 av Jens Jørgen Stramrud, Utvalg for arbeidsmiljøaktiviteter
Sist oppdatert: 19.03.2019

IA-avtalen har som mål at det skal legges til rette for at så mange som mulig kan arbeide så mye som mulig, og så lenge som mulig. I tillegg skal sykefraværet skal ned.

Utslitt - mange årsaker

Det er en rekke faktorer som spiller inn når en blir utslitt i jobben. Det er ikke bare fysisk hardt arbeid, men det kan være monotont arbeid, stort ansvar og vanskeligheter med å koble ut på fritiden. Det kan komme andre ting på toppen av det som flytting av arbeidsted. Det vil mange oppleve nå framover med sammenslåing av kommuner og fylker.

Når en som arbeidstaker føler at en ikke er i stand til å utføre jobben slik som før på grunn av sviktende helse, eller kanskje begynnende sviktende helse, begynner man å tenke at en belaster arbeidskollegene.

Alene med problemer

Det er en vond følelse å gå på jobb og føle at du har problemer med å klare den slik som før. En jobb som du tidligere mestret godt.

Mange ber ikke om hjelp, men går og tenker for seg selv. Det gjør arbeidsdagen bare tyngre og vanskeligere. Derfor er det viktig at verneombudet og hovedverneombud også tenker på disse utfordringene. De kan gi både økt belastning og psykiske lidelser for den det gjelder.

Ta kontakt med leder

Det er viktig å komme tidlig i dialog med ledelsen. Her er det riktig og viktig og få med tillitsmannsapparatet. Tiltak kan være andre arbeidsoppgaver, delvis eller helt eller kortere arbeidstid sammen med noe uttak av alderspensjon, hvis det er mulig. Det kommer an på alder og tariffavtalen.                                                                    

IA-avtalen sier også mye om arbeidsmiljøsatsing. Hvis ikke dette er tatt opp som tema AMU, så er det viktig at det blir prioritert.

Det er også fint å arrangere kurs om alderspensjon med få års intervaller, om hvor stor utbetalingene blir og hva du kan gjøre for å få øke utbetalingene.