Slår alarm om privatisering av kommunale lønns- og personaltjenester

(Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

Fagforbundet tar opp kampen mot børsnoterte Zalaris. De ønsker å ta over norske kommuners lønnsutbetalinger, reiseregninger og personaltjenester. – Alle fagforeninger og tillitsvalgte må være på vakt når jobbene til tusenvis av medlemmer er i fare, sier AU-medlem og leder av Yrkesseksjon kontor og administrasjon, Trond Finstad.

28.02.2019 av Randi Tevik
Sist oppdatert: 07.03.2019

Saken det gjelder er vedtaket politikerne i Bø kommune i Vesterålen gjorde den 21. februar om å inngå en to-årig intensjonsavtale med det private selskapet Zalaris HR Services. Det børsnoterte og norske selskapet Zalaris omsetter for 600 millioner kroner i året. De har på få år blitt ett av Europas største selskaper på å ta seg av kjøring av lønn, reiseregninger og personaltjenester i privatmarkedet.

Tillitsvalgte må kartlegge i sin kommune

Fagforbundet har rundt 3000 medlemmer som jobber med økonomi og lønninger i kommune-Norge.

– De arbeidsoppgavene som skjer administrativt i mange regioner og kommuner er et marked på linje med helse og barnehager, og vi må stoppe de kommersielle aktørene også der, sier Finstad.

Han mener det som skjer i Bø kan bli starten på en storstilt privatisering av en helt ny gruppe offentlige ansatte.

Han er glad for at saken i Bø kom. Den er en vekker for hele fagbevegelsen, ikke bare Fagforbundet. I tillegg berømmer Finstad både regionledelsen i Nordland og de tillitsvalgte i Bø kommune for å løfte saken slik at denne type privatisering også kommer på dagsorden.

– Saksgangen i Bø foregikk i lukkede rom og med korte tidsfrister, og direktøren i Zalaris fikk selge seg inn med at selskapet leverer en bedre jobb og 30 prosent billigere, det uten at det var tillitsvalgte til stede, sier en opprørt Finstad.

Vi må mobilisere

Det som skjedde i Bø kan skje også i alle andre kommuner, så derfor må Fagforbundet mobilisere. Saken viser at det trolig vil komme mer privatisering i alle områder, også blant de som jobber på rådhusene. Leier en inn private, gir en fra seg det indre maskineriet i en kommune og alle de oppgavene som gjøres på kontorene.

– Flytter en kommune ut en tjeneste, mister de kompetanse, innsyn, styring og det blir en større avstand til tjenestene, sier Finstad i et intervju med Fagbladet.

– For Fagforbundet er det uaktuelt at lønns- og personalarbeid skal settes ut til private, understreker Finstad.

Aggressivt innsalg fra Zalaris til kommunene

Zalaris, som er stort i hele Europa, er tydelige på at avtalen med Bø kommune er inngangsporten til å inkludere flere kommuner i regionen og andre kommunale foretak. Selskapet har allerede opprettet sentre for lønnskjøring på steder som Lødingen, Ålesund og Karmøy.

Modellen er at når et selskap setter ut lønnskjøring til Zalaris, blir tjenestene slått sammen til disse sentrene, i stedet for at firmaene har egne ansatte. Ifølge direktøren i Zalaris blir dette 20–30 prosent billigere for kunden. Samtidig må flere av de ansatte som har jobbet med lønnskjøring, finne seg en ny jobb. Til nå har selskapet hatt private kunder. Det er derfor de nå trenger å bygge kompetanse på offentlig sektor.

– Det vil de jo få når selskapet får låne tre av kommunens ansatte som jobber med lønn. Konsernet overtar dermed kunnskap og kompetanse nok til å overta lønnsutbetalinga.

Altså jobbene som kommunalt ansatte gjør i dag, sier Trond Finstad.