Mister noen jobben med ny pedagognorm i barnehagen?

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Det har vært usikkerhet blant medlemmene knyttet til innføringen av pedagognorm i barnehagen høsten 2018.

19.04.2018 av Nils Fredrik Hansen
Sist oppdatert: 23.04.2018

Fagforbundet har hilst en pedagognorm for barnehagen velkommen. Vi mener likevel den burde vært behandlet sammen med en bemanningsnorm. Det er viktig fordi vi ønsker økt bemanning i barnehagene totalt sett.

Ingen stor endring

I utgangspunktet er det ikke sånn at pedagognormen skal føre til oppsigelser. Pedagogtettheten i barnehagene er allerede på rundt 42 prosent, og pedagognormen har et mål på 43 prosent. Pedagognormen betyr med andre ord ingen radikal endring.

Kapittel 15 i arbeidsmiljøloven regulerer alle forhold i forbindelse med opphør og endring av et arbeidsforhold, både i kommunale og private barnehager. I tillegg har de fleste barnehager også en tariffavtale.

Vernet av Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven sikrer arbeidstakere fra usaklig oppsigelse. Innføringen av en ny norm er i utgangspunktet ikke alene grunn for saklig oppsigelse. Arbeidsgiver skal i en slik prosess først se på egen organisering for å hindre oppsigelser. Dessuten ligger det overgangsordninger i loven som kan brukes slik at arbeidsgiver unngår oppsigelse.

Det er satt av tilskudd til etter- og videreutdanning av ansatte slik at målene i pedagognormen kan nås ved å gi de ansatte nødvendig kompetanse.

Fagorganisering gir trygghet

Det vil likevel være sånn at hver sak må vurderes for seg. Medlemmer som er utrygge må ta kontakt med sine tillitsvalgte. Hvis du som tillitsvalgt får henvendelser fra et medlem som har mistet, eller fått varsel om å miste jobben med innføringen av pedagognormen som begrunnelse, skal du ta kontakt med fagforeninga og kompetansesenteret ditt, som skal håndtere alle oppsigelsessaker.

Det er viktig at Fagforbundets tillitsvalgte har god dialog med arbeidsgiver og barnehagestyrer, og at dere sammen følger de retningslinjer som gjelder innenfor det enkelte tariffområde og arbeidsmiljøloven.

Like viktig er det å ha god dialog med lokal fagforening og kompetansesenter. Er du i tvil når nye avtaler eller nye ansettelseskontrakter skal undertegnes, ta kontakt med kompetansesenteret ditt.