Hverdagsverving

Fagforbundet er stort, med mange medlemmer. Fagforbundet er med i folks hverdag. Fagforbundet gjør en forskjell. Derfor er forbundet under angrep fra dem som ser at sammen er vi sterke.

20.10.2014 av Randi Tevik
Sist oppdatert: 31.08.2018

Fagforbundet trenger mange medlemmer for å beholde forhandlingsstyrke, påvirkningskraft og økonomi til å bygge kompetanse. Fagforbundet trenger flere medlemmer for å kunne stå imot konkurranseutsetting, sentralisering og eventuelle tvangssammenslåinger av kommuner. Flere medlemmer betyr rett og slett mer makt bak kravet om et anstendig arbeidsliv.

Bruk konkrete eksempler

Som tillitsvalgt i Fagforbundet kjenner du arbeidsplassen din, lokalsamfunnet ditt og kommunen du bor i.
Det er viktig for medlemmene og potensielle medlemmer at Fagforbundet sin politikk blir knytta til de nære ting. Det gjelder lokale forhandlinger, salg av barnehager, kutt i budsjetter og anbudsutsetting. Fagforbundet har som motto å være synlig, nær og stolt.
Til hjelp for deg som er tillitsvalgt og for fagforeninga di til å bli gode hverdagsververe, finnes en vervesjekk.

Viktig vervesjekk

Vervesjekken har ja/nei spørsmål. Svarer dere ja på et spørsmål, må dere også si hva dere gjør og vurdere om det er tilstrekkelig. Svarer dere nei, må dere lage en egen sak til fagforeningsstyret og vedta konkret hvordan dere skal bli bedre.

Vervesjekk

Er Fagforeninga synlig?

• Har vi oversikt over alle tjenestesteder på alle tariffområder i vårt organisasjonsområde?
• Har vi synlig informasjon om Fagforbundet og hvem den lokale tillitsvalgte er på alle arbeidsplassene?
• Har vi rutiner for rask oppfølging av alle nyansatte innenfor alle tariffområder?
• Har vi egen sak på alle styremøter om medlemskap og medlemsutvikling?

Er Fagforeninga stolt?

• Har alle våre tillitsvalgte og kontaktpersoner fått nødvendig opplæring og trygghet slik at de er stolte representanter for Fagforbundet?
• Tør vi i fagforeninga og alle i Fagforbundet å skryte av oss selv?
• Bruker vi de lokale sakene vi jobber med og de seirene vi oppnår som verveargumenter?

Er Fagforeninga nær?

• Har vi tillitsvalgte (kontaktpersoner) på alle arbeidsplasser innenfor alle tariffområder?
• Har vi faste og gode nok rutiner for oppsøkende virksomhet på arbeidsplassene?
• Har vi eget materiell som forteller medlemmene om oss og hva vi jobber med?
• Har vi rutiner for å ta personlig kontakt med medlemmer som melder seg ut?

Bruk alt vi har

Fagforbundet bruker mye ressurser på å legge til rette for medlemmer og tillitsvalgte  slik at det skal være lett å finne verveargumenter på nett. Det er viktig at alle logger seg på medlems- og tillitsvalgtportalen. Alt du finner der kan du bruke og gjerne tilpasse det til din hverdag.