Ta vervesjekken

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Fagforbundet har fått ny ledelse, landet har fått ny regjering, og med utfordringene som står foran oss er verving fremdeles en sentral oppgave. For å hjelpe medlemmene våre trenger vi forhandlingsstyrke, påvirkningskraft og økonomi til å bygge kompetanse.

19.11.2013 av Marianne Billing
Sist oppdatert: 29.11.2013

Vi trenger flere medlemmer for å kunne stå imot konkurranseutsetting, sentralisering og eventuelle tvangssammenslåinger av kommuner. Flere medlemmer betyr rett og slett mer makt bak krava om et anstendig arbeidsliv. Her er en vervesjekk til hjelp for fagforeninga til å bli en bedre vervende fagforening.

Vervesjekken har ja/nei spørsmål. Svarer dere ja på et spørsmål, må dere også si hva dere gjør og vurdere om det er tilstrekkelig. Svarer dere nei, må dere lage en egen sak til fagforeningsstyret og vedta konkret hvordan dere skal bli bedre.

Er Fagforeninga synlig

1. Har vi oversikt over alle tjenestesteder på alle tariffområder i vårt organisasjonsområde?
2. Har vi synlig informasjon om Fagforbundet og hvem den lokale tillitsvalgte er på alle arbeidsplassene?
3. Har vi rutiner for rask oppfølging av alle nyansatte innenfor alle tariffområder?
4. Har vi egen sak på alle styremøter om medlemskap og medlemsutvikling?

Er Fagforeninga stolt

1. Har alle våre tillitsvalgte og kontaktpersoner fått nødvendig opplæring og trygghet slik at de er stolte representanter for Fagforbundet?
2. Tør vi i fagforeninga og alle i Fagforbundet å skryte av oss selv?
3. Bruker vi de lokale sakene vi jobber med og de seirene vi oppnår som verveargumenter?

Er Fagforeninga nær

1. Har vi tillitsvalgte (kontaktpersoner) på alle arbeidsplasser innenfor alle tariffområder?
2. Har vi faste og gode nok rutiner for oppsøkende virksomhet påarbeidsplassene?
3. Har vi eget materiell som forteller medlemmene om oss,og hva vi jobber med?
4. Har vi rutiner for å ta personlig kontakt med medlemmer som melder seg ut?