Søksmålsfrister for ulovlig midlertidige ansettelser

Jobben dere tillitsvalgte gjør for å kreve medlemmer fast ansatt er flott. Mange av sakene blir løst ved at dere og arbeidsgiver ordner opp, men noen ganger må saken hele veien til rettsvesenet - og da var det disse søksmålsfristene igjen som det gjelder ikke å snuble i.

11.06.2012 av Kari-Sofie Jenssen
Sist oppdatert: 09.08.2012

Tommelfingerregelen er at hvis medlemmet er i arbeid der man krever henne fast ansatt, så gjelder ingen frister. Hvor lang tid dere skal bruke på å overbevise arbeidsgiver om at vedkommende må ansettes fast, blir en vurderingssak. Hvis medlemmet derimot ikke har fått fornyet kontrakten eller ikke lenger blir ringt etter, så løper de samme fristene som ved oppsigelse.

En gjentakende historie er at medlemmet etter å ha jobbet over lang tid hos arbeidsgiver på midlertidige kontrakter, krever fast ansettelse med bistand av tillitsvalgt. Kravet blir avvist og medlemmet får ikke flere vakter. Da begynner fristene å løpe og det gjelder det å få saken raskt videre - ellers kan situasjonen for medlemmet fort bli verre enn den var.

Rett til forhandlinger

Mener dere at en midlertidig ansettelse er ulovlig, har dere rett til å kreve forhandlinger, jfr Aml. § 17-3. Er medlemmet i arbeid, altså foreligger det en ulovlig midlertidig ansettelse, er det ingen tidsfrister, men har hun fratrådt stillingen er fristen to uker regnet fra siste dagen hun var på jobb. Husk å gjøre kravet skriftlig.

Fører ikke forhandlingene frem, har dere ingen søksmålsfrist så lenge det foreligger et arbeidsforhold. Er arbeidsforholdet avsluttet, er søksmålsfristen åtte uker fra forhandlingene ble ført, jfr Aml § 17-4.  

Hvis forhandlingsmøte har vært avholdt mens medlemmet jobbet i virksomheten, og arbeidsforholdet så i ettertid blir avsluttet, løper åtteukersfristen fra den dagen hun fratrådte stillingen, altså siste dag hun var på jobb.

Arbeidsgiver har to uker på seg til å innkalle til forhandlingsmøte etter å ha mottatt krav fra dere. Det skal skrives protokoll fra møtet som skal signeres av begge parter. Søksmålsfristen begynner å løpe fra den siste dagen forhandlingene er fysisk avholdt, ikke fra protokollen blir underskrevet med mindre partene er skriftlig enige om å forlenge søksmålsfristen. Så kast ikke bort dyrebar tid med å vente på en underskrift, send saken videre, den underskriften skal nok komme på plass i løpet av prosessen.

En måneds varsel

Hvis den midlertidige arbeidsavtalen varer mer enn ett år, skal arbeidsgiver varsle når avtalen utløper senest en måned før. Dette gjelder selv om sluttdato står i avtalen. Hvis arbeidsgiver glemmer dette, kan arbeidstakeren selv velge om hun vil jobbe en måned ekstra eller slutte på det opprinnelig avtalte tidspunktet.

Jobben dere tillitsvalgte gjør for å kreve medlemmer fast ansatt er flott. Mange av sakene blir løst ved at dere og arbeidsgiver ordner opp, men noen ganger må saken hele veien til rettsvesenet - og da var det disse søksmålsfristene igjen som det gjelder ikke å snuble i.

Tommelfingerregelen er at hvis medlemmet er i arbeid der man krever henne fast ansatt, så gjelder ingen frister. Hvor lang tid dere skal bruke på å overbevise arbeidsgiver om at vedkommende må ansettes fast, blir en vurderingssak.. Hvis medlemmet derimot ikke har fått fornyet kontrakten eller ikke lenger blir ringt etter, så løper de samme fristene som ved oppsigelse.

En gjentakende historie er at medlemmet etter å ha jobbet over lang tid hos arbeidsgiver på midlertidige kontrakter, krever fast ansettelse med bistand av tillitsvalgt. Kravet blir avvist og medlemmet får ikke flere vakter. Da begynner fristene å løpe og det gjelder det å få saken raskt videre - ellers kan situasjonen for medlemmet fort bli verre en den var.

Rett til forhandling

Mener dere at en midlertidig ansettelse er ulovlig, har dere rett til å kreve forhandlinger, jfr Aml. § 17-3. Er medlemmet i arbeid, altså foreligger det en ulovlig midlertidig ansettelse, er det ingen tidsfrister, men har hun fratrådt stillingen er fristen to uker regnet fra siste dagen hun var på jobb. Husk å gjøre kravet skriftlig.

Fører ikke forhandlingene frem, har dere ingen søksmålsfrist så lenge det foreligger et arbeidsforhold. Er arbeidsforholdet avsluttet, er søksmålsfristen åtte uker fra forhandlingene ble ført, jfr Aml § 17-4.  

Hvis forhandlingsmøte har vært avholdt mens medlemmet jobbet i virksomheten, og arbeidsforholdet så i ettertid blir avsluttet, løper åtteukersfristen fra den dagen hun fratrådte stillingen, altså siste dag hun var på jobb.

Arbeidsgiver på sin side har to uker på seg til å innkalle til forhandlingsmøte etter å ha mottatt krav fra dere. Det skal skrives protokoll fra møtet som skal signeres av begge parter. Søksmålsfristen begynner å løpe fra den siste dagen forhandlingene er fysisk avholdt, ikke fra protokollen blir underskrevet med mindre partene er skriftlig enige om å forlenge søksmålsfristen. Så kast ikke bort dyrebar tid med å vente på en underskrift, send saken videre, den underskriften skal nok komme på plass i løpet av prosessen.

En måneds varsel

Hvis den midlertidige arbeidsavtalen varer mer enn ett år, skal arbeidsgiver varsle når avtalen utløper senest en måned før. Dette gjelder selv om sluttdato står i avtalen. Hvis arbeidsgiver glemmer dette, kan arbeidstakeren selv velge om hun vil jobbe en måned ekstra eller slutte på det opprinnelig avtalte tidspunktet.