Seksuell trakassering

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Forrige utgave handlet om trakasseringssaker generelt. Vi levnet da ikke mye håp om muligheten for å nå fram i rettssystemet. Det gjelder dessverre også i saker om seksuell trakassering.

19.01.2010 av Anne Kathrine Ellila
Sist oppdatert: 01.02.2010

Lagmannsrettens dom fra 2006 (LB-2006-124840) gir et godt bilde av hvor vanskelig det er å vinne fram i slike saker. Dommen er lagt ved kokeboka i Oss på nett. Selv om det er tunge saker å reise, er seksuell trakassering like fullt forbudt ifølge likestillingsloven § 8 a og arbeidsmiljøloven § 4-3. Det er ødeleggende både for den enkelte og for arbeidsmiljøet.

Arbeidsmiljøproblem

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at uønsket seksuell oppmerksomhet, som all trakassering, fører til høyere sykefravær. På linje med ansatte i restaurantbransjen er omsorgsarbeidere og hjelpepleiere ofte utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet fra sine brukere. SSBs levekårsundersøkelse i 2007 avdekket at hele 17 prosent av denne yrkesgruppa hadde opplevd dette.

Sjekkliste

Det kan være vanskelig for den enkelte å bli sikker på at man er blitt utsatt for seksuell trakassering. Derfor kan ei enkel sjekkliste være grei å gå igjennom. Seksuell oppmerksomhet blir trakassering når:

  • den er uønsket
  • den er plagsom
  • den fortsetter etter at mottakeren har sagt fra
  • den har negative konsekvenser av fysisk, psykisk eller arbeidsmessig karakter

Utøveren må bli gjort klar over at handlingen er uønsket. Med unntak for de alvorlige tilfellene, kan det variere litt fra person til person hva som oppleves uønsket og plagsomt. Eksempler på oppførsel som kan være seksuell trakassering: 

  • unødvendig berøring og "plukking"
  • nærgående kommentarer om kropp, klær og privatliv
  • seksuelle framstøt, forslag og hentydninger
  • visning av pornografiske bilder, plystring og kroppsbevegelser med seksuelle undertoner

Arbeidsgivers ansvar

Det er viktig at arbeidsgiver viser en tydelig holdning mot seksuell trakassering og viser handlekraft når problemet oppstår. Arbeidsgiver bør da utrede hva som har skjedd, forsøke å hindre videre trakassering og gjøre det klart at slikt ikke tolereres i virksomheten. Arbeidsgiver bør opplyse om de negative konsekvensene for den som rammes og for miljøet.

Arbeidsgiver må overbevises om at det er lurt å jobbe forebyggende. Arbeidsgiver bør kjenne loven og gjøre det klart for alle at seksuell trakassering ikke er akseptabelt. Arbeidsgiver bør utarbeide en plan for hvordan problemet skal håndteres og utpeke kontaktpersoner som den som er utsatt kan snakke med.