Tariffavtalene renner inn hos Frisørenes fagforening

Frisørenes fagforening har vært gjennom mange tunge kamper for å få på plass tariffavtaler i salonger med medlemmer. Men nå har det begynt å løsne, og kakebudsjettet er sprengt for i år. Se hvordan de gjør det!

06.12.2019 av Ellisiv Solskinnsbakk
Sist oppdatert: 09.12.2019

Fagforbundet Frisørenes fagforening har nå over 250 salonger med tariffavtaler. Rundt 40 av dem har kommet på plass i år!

– Vi merker det på kakebudsjettet, smiler Ingunn Reistad Jacobsen, leder i Frisørenes Fagforening. 

For kakene er blitt en greie. Det var et vedtak på sist årsmøte om å levere kake til medlemmene i alle salongene hvor det kom på plass tariffavtaler.

Får med fagforeningskamerater

Leder i Fagforbundet Frisørenes fagforening, Ingunn R. Jacobsen, sammen med den aller første Cutterstillitsvalgte, José Luis Rodriguez. (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

Lenge var det slik at arbeidsgiverne kun så kostnadene med en tariffavtale - spesielt pensjonsdelen av det. Men fagforeninga har merket at det er en holdningsendring på gang.

– Vi har jobbet mye med å vise at tariffavtale er et konkurransefortrinn, og ikke bare en kostnad. Nå ser det ut til at flere arbeidsgivere har tatt det inn over seg.

Hos de store kjedene Nikita og Cutters går det nå fint å få på plass nye avtaler. Fagforeninga er nøye med å legge ut på Facebook hver gang det blir en ny avtale, og tagge andre fagforeninger og politiske partier, slik at de kan se hvor de kan få fikset håret hos noen med tariffavtale.

– Ta bare LO, med sine over 900 000 medlemmer. Det ligger en enorm forbrukermakt bak, hvis alle blir bevisste på dette og velger steder som har tariffavtaler. Derfor henvender vi oss til fagforeninger i nærheten av der vi får på plass avtaler, og også lokalpolitikere, forteller Reistad Jacobsen. 

Et typisk forløp til en tariffavtale

Nestleder i Frisørenes fagforening, Vivian Jacobsen, har vært med på å opprette mange av avtalene. Fagforeninga har en gyllen regel, og det er at det alltid må være minst to medlemmer der hvor de skal kreve tariffavtale. Dette gjelder selv om kravet om minst ti prosent organiserte for å kunne kreve tariff teknisk sett er oppfylt i små salonger gjennom bare å ha ett medlem.

Nestleder i Frisørenes fagforning, Vivian Jacobsen.

– Det kan fort bli litt tøft for det ene medlemmet å stå alene som organisert når vi krever tariffavtale. Vi har erfaring med at enkelte arbeidsgivere legger press på medlemmene våre og prøver å manipulere dem fra et ønske om tariffavtale, forteller Vivian Jacobsen.

Det er også grunnen til at det er Fagforbundet som krever tariffavtale, og ikke medlemmene. Foreninga ønsker å skåne dem fra å havne i en situasjon som gjør dem personlig ansvarlig for kravet.

Spør ikke medlemmene først

Vi tar jevnlige runder i medlemsregisteret, og når vi finner salonger med mer enn ett medlem så går vi på nettsidene deres for å sjekke hvor mange medarbeidere det er. Er vi over ti prosent, sender vi inn krav. Vi spør ikke medlemmene først, men vi sender en e-post til dem med informasjon om at vi kommer til å sende inn krav om tariffavtale, forteller Jacobsen.

Det hender også at fagforeninga kommer i kontakt med et medlem i en salong uten avtale. Da sjekker de om det er flere medlemmer der, og kravet kan sendes inn.

Oppskrifta

1. Salongen må ha minst ti prosent organiserte blant de ansatte - OG det må være flere enn ett medlem. Salongen må også være medlem av NHO.

2. Fagforeninga sender ut info til medlemmer om at de kommer til å kreve tariffavtale.

3. Fyller ut skjema og sender inn til Fagforbundet nasjonalt - som videresender kravet til NHO.

4. NHO gjør kravet kjent for arbeidsgiveren. Nå begynner ventetida. Vil arbeidsgiver INNGÅ eller UNNGÅ tariffavtale? I denne perioden har Frisørenes fagforening opplevd å få brev fra medlemmene hvor de sier at de ikke ønsker en tariffavtale. Grunnen kan for eksempel være at de har "så gode ordninger" fra før.

– Vi har sett et mønster i at negative tilbakemeldinger fra medlemmene uteblir når vi sender den første informasjonen om at vi skal kreve tariff, men at de kommer når arbeidsgiverne også kjenner til kravet. Det er ikke tilfeldig. Vi opplever at arbeidsgiver prøver å påvirke ansatte for å slippe å inngå tariffavtale, forteller nestleder Jacobsen.

Fagforeninga har også opplevd å miste medlemmer på vei til en tariffavtale som da ikke blir noe av.

– For oss er det ikke et alternativ å trekke et slikt krav. Det ville være å gi arbeidsgiver en oppskrift på hvordan de kan unngå tariffavtaler. Derfor har vi også opplevd å miste medlemmer underveis i slike prosesser. Men det er stort sett fordi de har blitt manipulert eller på annen måte påvirket av sjefer som ønsker å unngå tariffavtaler. 

5. Det lykkelige utfallet: Endelig sier arbeidsgiver ja til avtale, og fagforeninga kan bestille kake til medlemmene. Nok en salong havner på tarifflista til frisørene, og folk kan klippe håret med god samvittighet.

Går du til en frisør med tariffavtale? Se den fylkesvise lista over salonger med tariffen i orden.

... og slik ser det ut på Facebook når en ny avtale kommer på plass: