Styret

Navn
Ralf Einar Johannessen
Stillingstittel
Leder
Telefon
Tlf: 48275596
Epost
Epost: ralf.einar.johannessen@fagforbundet.no
Navn
Rita Jordal
Stillingstittel
Nestleder
Telefon
Tlf: 41101708
Epost
Epost: Rita.Jordal@fagforbundet.no
Navn
Sindre Hornnes
Stillingstittel
Ungdomstillitsvalgt
Telefon
Tlf: 95960060
Epost
Epost: sindre.hornnes@enivest.net
Navn
Randi Munch Aanonsen.
Stillingstittel
Pensjonisttillitsvalgt
Telefon
Tlf: 90693031
Epost
Epost: randi.aanonsen@fagforbundet.no
Navn
Randi Aven
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 90881148
Epost
Epost: randi.av@online.no
Navn
Sigrun Bøe Perez
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon helse og sosial
Telefon
Tlf: 47028230
Epost
Epost: sigrun.boe.perez@fagforbundet.no
Navn
Bodil Iren Gjerde
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon
Telefon
Tlf: 93487037
Epost
Epost: bogjsk@hotmail.no
Navn
Knut Remi Heimvik
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Telefon
Tlf: 92262066
Epost
Epost: knut.remi.heimvik@fagforbundet.no
Navn
Ingunn Reistad Jacobsen
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Telefon
Tlf: 97419291
Epost
Epost: ingunn.jacobsen@fagforbundet.no