Styret i fagforeningen

Navn
Sølvi Anne Birkeland
Stillingstittel
Leder
Telefon
Tlf: 90134547
Epost
Epost: solvi.birkeland@gmail.com
Navn
Kristian Lund Solheim
Stillingstittel
Nestleder
Telefon
Tlf: 97514295
Epost
Epost: kristian.lsolheim@outlook.com
Navn
Per Nikolai Solheim
Stillingstittel
Kasserer
Telefon
Tlf: 90084093
Epost
Epost: pernikos@online.no
Navn
André Vindedal
Stillingstittel
Opplæringsansvarlig
Telefon
Tlf: 97109271
Epost
Epost: avindedal@gmail.com
Navn
Gro Tove Valsvik
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon helse og sosial
Telefon
Tlf: 46962392
Epost
Epost: grotovev@gmail.com
Navn
Sivert Andreas Gartland Rømo
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon
Telefon
Tlf: 98894231
Epost
Epost: Sivertromo@gmail.com
Navn
Roger Smørdal
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Telefon
Tlf: 91134784
Epost
Epost: rogersmoerdal@yahoo.no
Navn
Marcus Johanssen Hornnes
Stillingstittel
Ungdomstillitsvalgt
Telefon
Tlf: 99105556
Epost
Epost: marcus.hornnes@enivest.net
Navn
Kjell Neset
Stillingstittel
Pensjonisttillitsvalgt
Telefon
Tlf: 90769037
Epost
Epost: kkneset@online.no
Navn
Petter Frantzvåg Ratvik
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 97650066
Epost
Epost: frantzvaag@gmail.com
Navn
Wenche M Hosteland Mæland
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 96045939
Epost
Epost: wehost@online.no
Navn
Randi Aven
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 90881148
Epost
Epost: randi.av@online.no
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?