Til hovedinnhold

Styret i fagforeningen og tillitsvalte

Navn
Svein Tore Heltne
Stillingstittel
Leder
Telefon
Tlf: 99539746
Epost
Epost: avd550.leder@fagforening.fagforbundet.no
Navn
Elin Fossheim
Stillingstittel
Nestleder
Telefon
Tlf: 95246921
Epost
Epost: avd550.nestleder@fagforening.fagforbundet.no
Navn
Grete Ulviksbakken
Stillingstittel
Kasserer
Telefon
Tlf: 47758053
Epost
Epost: avd550.kasserer@fagforening.fagforbundet.no
Navn
Glenn Ove Søvde Sjøli
Stillingstittel
Opplæringsansvarlig
Telefon
Tlf: 94179445
Epost
Epost: avd550.opplaringsansvarlig@fagforening.fagforbundet.no
Navn
Henriette Sandvik
Stillingstittel
Sekretær/styremedlem
Telefon
Tlf: 41558560
Epost
Epost: avd550.sekretar@fagforening.fagforbundet.no
Navn
Reidunn Melaas
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 99568874
Epost
Epost: avd550.styremedlem@fagforening.fagforbundet.no
Navn
Gisle Haugen
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 46660570
Epost
Epost: gislehaugen@gmail.com
Navn
Svein Tore Heltne
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon helse og sosial
Telefon
Tlf: 99539746
Epost
Epost: avd550.yhs@fagforening.fagforbundet.no
Navn
Stig Omar Eide
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon
Telefon
Tlf: 90520326
Epost
Epost: avd550.yka@fagforening.fagforbundet.no
Navn
Elin Fossheim
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Telefon
Tlf: 95246921
Epost
Epost: avd550.ykko@fagforening.fagforbundet.no
Navn
Svein Haugane
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Telefon
Tlf: 41455828
Epost
Epost: avd550.yst@fagforening.fagforbundet.no
Navn
Sigbjørn Leirdal
Stillingstittel
Ungdomstillitsvalgt
Telefon
Tlf: 91313851
Epost
Epost: avd550.ungdom@fagforening.fagforbundet.no
Navn
Mona Åsen
Stillingstittel
Pensjonist og uføreutvalet
Telefon
Tlf: 97723317
Epost
Epost: avd550.pensjonist@fagforening.fagforbundet.no
Navn
Grete Ulviksbakken
Stillingstittel
Hovedtillitsvalg klubben Luster kommune
Telefon
Tlf: 57685599
Epost
Epost: grete.ulviksbakken@luster.kommune.no
Navn
Bjørn Ove Nythun Leirdal
Stillingstittel
Plasstillitsvalt Lustere Helsesenter
Telefon
Tlf: 95739977
Epost
Epost: kurs.luster.fagforbundet@gmail.com
Navn
Glenn Ove Sjøli
Stillingstittel
Plasstillitsvalt Gaupne barnehage
Telefon
Tlf: 94179445
Epost
Epost: glenn.ove.sjoli@luster.kommune.no
Navn
Elin Fossheim
Stillingstittel
Plasstillitsvalt Hafslo barne og ungdomsskule
Telefon
Tlf: 95246921
Epost
Epost: fosshei@online.no
Navn
Bjørn Tore Myklemyr
Stillingstittel
Plasstillitsvalt Lustrabadet
Telefon
Tlf: 95844876
Epost
Epost: myklemyr@hotmail.com
Navn
Marte Brekke Hov
Stillingstittel
Plasstillitsvalt Grandmo miljøtjeneste
Telefon
Tlf: 91117479
Epost
Epost: martehov_16@hotmail.com
Navn
Silje Opheim
Stillingstittel
Plasstillitsvalt Hafslo omsorgssenter
Telefon
Tlf: +4793807406
Epost
Epost: silje.opheim@luster.kommune.no
Navn
Anne Sofie Sjøli
Stillingstittel
Plasstillitsvalt Indre Hafslo oppvekstsenter
Telefon
Tlf: +4797493208
Epost
Epost: anne.sofie.sjoli@luster.kommune.no
Navn
Willy Vigdal
Stillingstittel
Plasstillistvalt teknisk drift
Telefon
Tlf: +4795735883
Epost
Epost: willy.vigdal@luster.kommune.no
Navn
Cathrine Nese
Stillingstittel
Plasstillitsvalt Gamlestova barnehage
Telefon
Tlf: 91366130
Epost
Epost: cattao_88@hotmail.com
Navn
Sigbjørn Leirdal
Stillingstittel
Plasstillitsvalg Jostedal Oppvekstsenter
Telefon
Tlf: 91313851
Epost
Epost: avd550.ungdom@fagforening.fagforbundet.no
Navn
Hege Jeanett Tverberg
Stillingstittel
Plasstillitsvalt Hafslo barnehage
Telefon
Tlf: 41636321
Epost
Epost: hegejeanett-92@hotmail.com
Navn
Anja Wagner
Stillingstittel
Plasstillitsvalgt Luster omsorgssenter
Telefon
Tlf: 95469343
Epost
Epost: anjwag@gmail.com
Navn
Johan Kemme
Stillingstittel
HTV Ecura
Telefon
Tlf: +47 953 68 544
Epost
Epost: johan.kemme@gmail.com
Navn
Ole Asbjørn Otterhjell
Stillingstittel
vara plasstillitsvalt Sogn Brann og Redning
Telefon
Tlf: 99703895
Epost
Epost: otterhjell@gmail.com
Navn
Morten Dale
Stillingstittel
Konserntillitsvalgt Sogn Brann og Redning
Epost
Epost: morten.dale@sognbrann.no
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?