Til hovedinnhold

Styret i fagforeningen

Navn
Svein Tore Heltne
Stillingstittel
Leder
Telefon
Tlf: 99539746
Epost
Epost: avd550.leder@fagforening.fagforbundet.no
Navn
Mary Karin Sagerøy
Stillingstittel
Nestleder
Epost
Epost: avd550.nestleder@fagforening.fagforbundet.no
Navn
Grete Ulviksbakken
Stillingstittel
Kasserer
Telefon
Tlf: 47758053
Epost
Epost: avd550.kasserer@fagforening.fagforbundet.no
Navn
Bjørn Ove Nytun Leirdal
Stillingstittel
Opplæringsansvarlig
Telefon
Tlf: 95739977
Epost
Epost: avd550.opplaringsansvarlig@fagforening.fagforbundet.no
Navn
Beate Vigdal
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon helse og sosial
Telefon
Tlf: 91177931
Epost
Epost: avd550.yhs@fagforening.fagforbundet.no
Navn
Stig Omar Eide
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon
Telefon
Tlf: 90520326
Epost
Epost: avd550.yka@fagforening.fagforbundet.no
Navn
Elin - Nina Fossheim
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Telefon
Tlf: 95246921
Epost
Epost: avd550.ykko@fagforening.fagforbundet.no
Navn
Svein Haugane
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Telefon
Tlf: 41455828
Epost
Epost: avd550.yst@fagforening.fagforbundet.no
Navn
Camilla Bruheim
Stillingstittel
Ungdomstillitsvalgt
Telefon
Tlf: 47907455
Epost
Epost: avd550.ungdom@fagforening.fagforbundet.no
Navn
Astrid Martinsen
Stillingstittel
Pensjonisttillitsvalgt
Telefon
Tlf: 41264043
Epost
Epost: astrid.martinsen@gmail.com
Navn
Mette Alme
Stillingstittel
Styremedlem
Epost
Epost: avd550.styremedlem@fagforening.fagforbundet.no
Navn
Grete Ulviksbakken
Stillingstittel
Hovedtillitsvalg klubben Luster kommune
Telefon
Tlf: 57685599
Epost
Epost: grete.ulviksbakken@luster.kommune.no
Navn
Bjørn Ove Nythun Leirdal
Stillingstittel
Plasstillitsvalt Lustere Helsesenter
Telefon
Tlf: 95739977
Epost
Epost: kurs.luster.fagforbundet@gmail.com
Navn
Glenn Ove Sjøli
Stillingstittel
Plasstillitsvalt Gaupne barnehage
Epost
Epost: glenn.ove.sjoli@luster.kommune.no
Navn
Elin Nina Fossheim
Stillingstittel
Plasstillitsvalt Hafslo barne og ungdomsskule
Telefon
Tlf: 95246921
Epost
Epost: fosshei@online.no
Navn
Camilla Bruheim
Stillingstittel
Plasstillitsvalt Lustrabadet
Telefon
Tlf: 47907455
Epost
Epost: camben91@hotmail.com
Navn
Marte Brekke Hov
Stillingstittel
Plasstillitsvalt Grandmo miljøtjeneste
Telefon
Tlf: 91117479
Epost
Epost: martehov_16@hotmail.com
Navn
Ole Asbjørn Otterhjell
Stillingstittel
Tillitsvalt Sogn Brann og Redning
Telefon
Tlf: 99703895
Epost
Epost: otterhjell@gmail.com
Navn
Silje Opheim
Stillingstittel
Plasstillitsvalt Hafslo omsorgssenter
Telefon
Tlf: +4793807406
Epost
Epost: silje.opheim@luster.kommune.no
Navn
Anne Sofie Sjøli
Stillingstittel
Plasstillitsvalt Indre Hafslo oppvekstsenter
Telefon
Tlf: +4797493208
Epost
Epost: anne.sofie.sjoli@luster.kommune.no
Navn
Willy Vigdal
Stillingstittel
Plasstillistvalt teknisk drift
Telefon
Tlf: +4795735883
Epost
Epost: willy.vigdal@luster.kommune.no
Navn
Johan Kemme
Stillingstittel
HTV Ecura
Telefon
Tlf: +47 953 68 544
Epost
Epost: johan.kemme@gmail.com
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?