Styret i fagforeningen

Navn
Raymond Lind
Stillingstittel
Leder
Telefon
Tlf: 95972136
Epost
Epost: fagforbundet.avd547sogndal@gmail.com
Navn
Anne Elisabeth Lunde
Stillingstittel
Nestleder/HTV
Telefon
Tlf: 47607305
Epost
Epost: anne.lunde@hotmail.com
Navn
Iris Helen Dale
Stillingstittel
Kasserer
Telefon
Tlf: 45445866
Epost
Epost: ihd@sogndal.kommune.no
Navn
Hege Lærum Orrestad
Stillingstittel
Opplæringsansvarlig
Telefon
Tlf: 91863588
Epost
Epost: hege-or@online.no
Navn
Siv Anett Navarsete Skartun
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon helse og sosial
Telefon
Tlf: 9717886
Epost
Epost: siv.skartun@hotmail.com
Navn
Eva-Cecilie Ødemark
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Telefon
Tlf: 97621321
Epost
Epost: Eva.odemark@live.no
Navn
Jarle Andersen
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Telefon
Tlf: 91812763
Epost
Epost: jarlegandersen@gmail.com
Navn
Merethe Trettenes
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon
Telefon
Tlf: 48153993
Epost
Epost: merethe.relling.trettenes@sogndal.kommune.no
Navn
Anne-Elisabeth Teigen
Stillingstittel
Pensjonisttillitsvalgt
Telefon
Tlf: 97782555
Epost
Epost: anelteig@online.no
Navn
Siv-Laila Eriksen
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt
Telefon
Tlf: 90765086
Epost
Epost: siv.laila.eriksen@sogndal.kommune.no
Navn
Aina Thommasen
Stillingstittel
Sekretær
Telefon
Tlf: 41691615
Epost
Epost: aina.thomassen@hotmail.com
Navn
Svein Harald Hovland
Stillingstittel
Styremedlem/Fane II ansvarlig
Telefon
Tlf: 47402610
Epost
Epost: s.hh@online.no
Navn
Anita Sva
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 48239605
Epost
Epost: svaanita@gmail.com
Navn
Anita Hjønnevåg
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 41234039
Epost
Epost: anhjoen@icloud.com
Navn
Kenneth Steigen
Stillingstittel
Vara yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Telefon
Tlf: 91138273
Epost
Epost: kenneth_steigen@hotmail.com
Navn
Margrete Feidje Ødemark
Stillingstittel
Vara yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Telefon
Tlf: 97621321
Epost
Epost: eva.odemark@live.no
Navn
Erika Karina Roskaritz
Stillingstittel
Vara yrkesseksjon helse og sosial
Telefon
Tlf: 94888522
Epost
Epost: erika.roskaritz.diaz@gmail.com