Tillitsvalgte i Askøy

Medlemmer skal først ta kontakt med sin tillitsvalgt på arbeidsplassen, tillitsvalgte på arbeidsplassen tar så kontakt med neste ledd om det er behov for det. 
Har du ikke tillitsvalgt? Ta kontakt med oss på e-post.

Hovedtillitsvalgte, Askøy kommune: 

HTV Hilde Lende Aune har ansvar for helse- og omsorg, familie- og inkludering, stab, samfunnsmedisin og  kommunalt foretak.

HTV Helen Tyrhaug har ansvar for skole, barnehage, teknisk, plan- og bygg og kultur- og idrett.

Tillitsvalgte på de forskjellige arbeidsplassene:

KOMMUNALT FORETAK Tillitsvalgt Telefon
Askøyhallene  Roger.S.Nilsen 94800778
     
PRIVATE HELSEINSTITUSJONER Tillitsvalgt Telefon
NKS Olaviken Vibecke Laastad Andreassen 47147188
Ask Bo og Omsorgssenter Eirin Beathe Hansen 90814241
Askøy Blåkorsklinikk Kristine Kristoffersen 56155170
     
ANDRE OMRÅDER Tillitsvalgt Telefon 
     
Solvik kurs og aktivitetssenter    
Askøy Kirkelige Fellesråd Geir Kjerpeseth 90173435
Trigger    
Hop Videregående Skole Jorunn Stedje  
Askøy Energi    
     
ANDRE KOMMUNALE TJENESTER Tillitsvalgt Telefon
NAV Askøy. kommunal del Mette Tvedt  
Administrative tjenester    
Samferdsel/Vann og avløp Roger Pedersen 95975881
Flyktningtjenesten Somayeh Darabi 56158129 
HR, forvaltning og lønn    
Boliger psykisk helse Anne Solheim 48048305
Barnevernet    
Bo-oppfølging Charlotte Johansen 90619730
Praktisk Bistand/ Miljøstua dagsenter    
Askøy Brann og redning Per Christian Gustafsen  
HELSE OG OMSORG  Tillitsvalgt  Telefon
Kleppestø sykehjem    
Post 2A og 2D Rikke H. Thorsen  91917545
Post 2B og 2C Mette Veivåg  
Post 1A og natt Gro Mjåseth Fauskanger 90282888
Post 3A, 3B, 3C, 3D og 3E    
Felles drift Kleppestø S & Fysio/ergo Øyvind Andreassen 97051803
Ravnanger Sykehjem Marianne Ø. Knudsen  
     
Hjemmesykepleien  Tillitsvalgt  Telefon
Hjemmesykepleien, Sør Aud Elin Målsnes 91611532
Hjemmesykepleien, Midtre     
Hjemmesykepleien Nord/dagsenter Anneken Yri 93209820
     
Bofelleskap PU  Tillitsvalgt  Telefon
Tveit Nina Danielsen 47663891
Holmedalen Heidi Pettersen  
Strømsnes Ann-Britt Olsen Klaussen 40487037
Furulytunet James A. Conway 41562617
Furutoppen Evelin Haraldsen 40213679
Villaveien Marianne Swepton 95849084 
Neset Evelin Haraldsen 40213679
Soltunet Dagsenter/Avlastning Britt-Sølvi Skotnes 41295285
Flagget Aud Elin Målsnes  
     
KOMMUNALE BARNEHAGER Tillitsvalgt Telefon
Ask Barnehage Jannice Normann 56155343
Erdal Barnehage Anette Merkesvik  40219422 
Florvåg Barnehage  Linda Skorpholm 93413674 
Furuly Barnehage Mette Ødejord 95724768
Hanøy Barnehage  Tove Solheim  97562017 
Ramsøy barnehage Hanne Madsen 41183682
Hanøy - avd Forum  Tove Solheim 97562017
Kleppestø Barnehage Iselin Steen 95702894
Træet Barnehage Monica Holvik 40236955
Tveit Barnehage Merete Espeseth  
     
SKOLER Tillitsvalgt  Telefon 
Davanger Skole Unni Rose Gustafsson 47079167 
Erdal Barneskole Gørill Nyvoll 40646613
Erdal Ungdomskule Heidi Holgersen 90128666
Fauskanger Barne og Ungdomskule Nina O Fauskanger  41201856 
Florvåg Barneskole Berit Næss Haugland 92808639
Follese Skole Ann Heidi Tveit 47389698
Hanøy Skole Maiken Sørensen 45215002
Haugland Skule Rebekka Dahl Torgersen 93806058
Hetlevik Skole    Hilde Stenfeldt Nilsen 48122332
Hop Skole  Cecilie Leikvoll Fredriksen  
Kleppe Skole  Anne M Nikolaisen  41377950 
Kleppestø Barneskole Heidi J Johannesen 98477885
Kleppestø Ungdomsskole Liv Turid Romarheim 92455396
Ravnanger U-skole Maritha Bendiksen 97886852
Strusshamn Skole Hilde Høyven  
Træet Skole Torhild Fretheim 97619445
Tveit Skole  Elin Ingvaldsen 98822150
     
Private Barnehager Tillitsvalgt Telefon 
Bakarvågen FUS barnehage Tore Skeide 94877694
Espira Stongafjellet Carla Johannessen 92041454
Fridahuset Steinrusten barnehage Aina Urdal Johnsen 91332493
Furehaugen barnehage Hanne Skuterud Stenseth 97166137
Gnist - Skogstunet barnehage Mari Gullbrekk 90913632
Haugen barnehage    
Haugland Gårdsbarnehage     
Lykketrollet FUS barnehage Cathrine Alvheim 95477427
Læringsverkstedet Du og Jeg Nord Johnny Minde 45097091
Læringsverkstedet Du og Jeg Sør    
Læringsverkstedet Du og Jeg Juvik Lill-Elin Grønbeck Knudsen 91775909
Læringsverkstedet Kleppe barnehage    
Læringsverkstedet Soltun barnehage Zosima Marino Landøy 45044484
Ravnanger barnehage    
Øvre Kleppe barnehage AS    
Skogen barnehage Christine Kvalheim 40451090
Strusshamn barnehage Berit Bakken