Til hovedinnhold

Tillitsvalgte

Fagforeningsleder i Fagforbundet Helse Bergen:

Fauzia Hussain-Wiik

Telefon: 984 95 793 epost: avd081.leder@fagforening.fagforbundet.no

Nestleder i Fagforbundet Helse Bergen

Trond Larsen

Telefon 930 31 934 Epost: tlarsenhds@gmail.com

Foretakstillitsvalgt Helse Bergen

Inge Skogheim

Telefon 917 92 087 epost: inge.stenesto.skogheim@helse-bergen.no

 

Vara foretakstillitsvalgt Helse Bergen

Rannveig Jordalen

Telefon 958 81 297 epost: rannveig.jordalen@helse-bergen.no 

Hovedtillitsvalgt Haraldsplass Diakonale Sykehus

Trond Larsen

 Telefon 930 31 934 Epost: tlarsenhds@gmail.com

Foretakstillitsvalgt Helse Vest IKT

Kristoffer Seime

tlf. 938 72 302 - kristoffer.seime@helse-vest-ikt.no

 

Foretakstillitsvalgt Sjukehus apotek

Eirik Diego Syslak

tlf. 407 25 574 - eirik.diego.syslak@sav.no 

 

Tillitsvalgt Frelsesarmeen, Bakkegaten

Solfrid Karlsen Dale

tlf. 951 29 295 -  soldale@hotmail.no

Tillitsvalgt Frelsesarmeen, Bakkegaten

Yasmin Marthinussen

Epost: ymarthinussen@gmail.com

 

Åstveit helsesenter

Ingen tillitsvalgt 

Fungerende:

Fauzia Hussain-Wiik

tlf. 98 495 793 -  avd081.leder@fagforening.fagforbundet.no

 

Tillitsvalgt Frelsesarmeen, Gatehospitalet Bergen

Fungerende:

Morten Danielsen

tlf. 417 73 051 -  morten.danielsen@frelsesarmeen.no 

 

Hovedtilltisvalgt Solli sykehus

Ingen tillitsvalgt,

Fungerende:

Trond Larsen

Telefon 930 31 934 Epost: tlarsenhds@gmail.com

 

Avdelingstillitsvalgt Økonomi- og finansavdelingen

Anne Margrethe Veseth 

Telefon: 932 49 469 

Epost: anne.margrethe.veseth@helse-bergen.no

 

Voss sjukehus

Ingen hovedtillitsvalgt

Rannveig Jordalen ( fungerende frem til nyhovedtillitsvalgt )

Telefon 958 81 297 epost: rannveig.jordalen@helse-bergen.no 

 

Plasstillitsvalgt - Vidar Lysne 

Telefon 975 08 526 - epost: vidar.lysne@helse-bergen.no

 

Tillitsvalgt Bemanningssenteret, Ressursteam

Ingen avdelingstillitsvalgt

Inge Skogheim ( fungerende frem til ny avdelingstillitsvalgt )

Telefon 917 92 087 epost: inge.stenesto.skogheim@helse-bergen.no

 

Avdelingstillitsvalgt Kreftavdelingen

Hilde Karin Hjorteset

telefon 916 67 415 Epost: hilde_karin_h@hotmail.com

Tillitsvalgt Kreftavdelingen, merkantil

Janniche Pedersen

telefon: 92264364

Epost: jannichepedersen@hotmail.com

Avdeingstillitsvalgt Hjerteavdelingen

Marte Angell Bakke

Telefon 922 50 758 Epost: marte.bakke@yahoo.com

 

Plasstillitsvalgt Hjerte post 1 og 2

Ingen tillistvalgt

Fungerende:

Marte Angell Bakke

Telefon 922 50 758 Epost: marte.bakke@yahoo.com

 

Avdelingstilltisvalgt Lungeavdelingen

Knut Bakken

Telefon 959 72 951 Epost: knut.bakken@helse-bergen.no

 

Avdelingstillitsvalgt Medisinsk klinikk

Morten Caspersen

Telefon 943 71 203 Epost: morten.caspersen@helse-bergen.no

Plasstillitsvalgt Medisinsk klinikk, Kontortjenester

Marianne Sørensen Tøsdal

Telefon 942 76 148 Epost: otoesdal@online.no 

 

Avdelingstillitsvalgt Radiologisk avdeling

Ingen avdelingstillitsvalgt

Inge SKogheim ( fungerende frem til ny avdelingstillitsvalgt )

Telefon 917 92 087 epost: inge.stenesto.skogheim@helse-bergen.no

 

Avdelingstillitsvalgt Revmatologisk avdeling

Jeanett Helen Hetland

Telefon 952 46 288 Epost: jeanett.helen.hetland@ihelse.net

Avdelingstillitsvalgt Øyeavdeling

Sølvi Karin Brox Sletten

Telefon 906 99 614

Epost: solvi.karin.brox.sletten@helse-bergen.no

Avdelingstillitsvalgt Barne- og ungdomsklinikken

Eva Lill Coyle 

Telefon 918 65 591

Epost: eva.lill.coyle@helse-bergen.no

Plasstillitsvalgt Barne- og ungdomsklinikken, merkantile

Solveig Vindheim Fjeldstad

Telefon 986 72 637  Epost: solveig.vindheim.fjeldstad@helse-bergen.no 

 

Avdelingstillitsvalgt Kirurgisk klinikk

Sainabou E. Bah Lamin

Telefon 402 35 096 Epost: sainabou.e.bah.lamin@helse-bergen.no

Avdelingstillitsvagt Kirurgisk serviceklinikk

Nils-Jakob K. Farestvedt

Telefon 974 67 289 epost: farestvedt.fagforbundet@gmail.com

Plasstillitsvalgt ambulanseseksjon sentrum/øst - kvam stasjon

Bente Sygnestveit Vines

Telefon 915 89 070 Epost: bente.sygnestveit.vines@helse-bergen.no

 

Plasstillitsvalgt ambulanseseksjon sentrum/øst

Alf Ove Fossdal 

Telefon 924 81 228 Epost: alf.ove.fossdal@helse-bergen.no

 

Plasstillitsvalgt ambulanseseksjon Sør/Vest

Erik Nilsen

Telefon: 996 09 699 Epost: Erik70nil@me.com

Plasstillitsvalgt KSK - Sentraloperasjon

Jens Didrik Milde

Telefon 954 84 868  epost: jens.didrik.milde@helse-bergen.no 

Plasstillitsvalgt KSK støttefunksjoner utposter

Magnus Johannessen

Telefon: 416 16 581  epost: Johannessenmagnus@gmail.com

 

Plasstillitsvalgt dagkirurgen 

Nils-Jakob K. Farestvedt

Telefon 974 67 289 epost: farestvedt.fagforbundet@gmail.com

Plasstillitsvalgt KSK Sterilsentralen

Nils-Jakob Farestvedt

Telefon 97467289  epost: farestvedt.fagforbundet@gmail.com

Avdelingstillistvalgt Nevroklinikken

Jeanette Haveland Antoniazzi

Telefon: 934 47 002 epost: jeanette.haveland.antoniazzi@helse-bergen.no

 

Plasstillitsvalgt nevrologen

Jeanette Haveland Antoniazzi

Telefon: 934 47 002 epost: jeanette.haveland.antoniazzi@helse-bergen.no

 

Plasstillitsvalgt nevrokirurgisk avdeling

Silje Henriksen

telefon: 454 97 462 epost: siljehenriksen93@hotmail.com

 

Avdelingstillitsvalgt Kvinneklikken

Marietta Aziani

Telefon 909 92 552 epost: marietta.bianca.opazo.anziani@helse-bergen.no

 

Plasstillitsvalgt Merkantilt (Kvinneklinikken)

Marietta Aziani

Telefon 909 92 552 epost: marietta.bianca.opazo.anziani@helse-bergen.no

 

Avdelingstillitsvalgt Ortopedisk klinikk

Jannicke Storum

Tlf: 995 90 140 epost: janicke.storum@helse-bergen.no

 

Hovedtillitsvalgt Kysthospitalet i Hagevik

Jannicke Storum

Tlf: 995 90 140 epost: janicke.storum@helse-bergen.no

 

Plasstillitsvalgt Ortopedisk avdeling post syd, øst og vest

Trude Langhelle Sundland

Tlf: 958 12 458 epost: trude.langhelle.sundland@helse-bergen.no

 

Plasstillitsvalgt Ortopedisk avdeling, infeksjon

Mabel Cristina Cabrera Soto

Tlf: 971 15 028 epost: mabel.cristina.cabrera.soto@helse-bergen.no

 

Plasstillitsvalgt Ortopedisk skadepoliklinikk

Beate Halvorsen Lintunen

Tlf: 994 30 495 epost: beate.kristin.halvorsen.lintunen@helse-bergen.no

 

Plasstillitsvalgt Ortopedisk merkantil

Aina Tomine Apelthun

Tlf: 920 66 690 epost: ainaapelthun@live.no

 

Avdelingstillitsvalgt Drift teknisk divisjon

Christine Nygård-Møvik

Telefon: 472 62 103  epost: chrnyg71@gmail.com

 

Hovedtillitsvalgt barnehagene, Ravnebjerget, Hunstad, Vinterdalen og Vognstølen

Åse Helen Solberg

Telefon: 984 78 077 epost: ase.helen.solberg@helse-bergen.no

 

Plasstillitsvalgt Vinterdalen barnehage

Veronica Tellez

Telefon: 970 40 884  epost: verotellezc@gmail.com

 

Plasstillitsvalgt Hunstad barnehage

Marianne Mjåtvedt

Telefon: 468 61 300  epost: mariannemjaatvedt@outlook.com

 

Dokumentasjonsavdelingen

Plasstillitsvalgt - Siv Hansen 

Telefon: 90767029  epost: siv.hansen@helse-bergen.no

 

Plasstillitsvalgt Behandlingshjelpemidler, Medisinsk-teknisk avdeling

Haakon Brage Hansen

Telefon: 994 67 550 epost: haabrahansen@gmail.com

 

Plasstillisvalgt Renhold, deler av seksjon 2:

(Sentralblokken og Laboratoriet bygget)

Ali Bilow Hassan

Telefon: 957 80 253 

epost: ali.bilow.hassan@helse-bergen.no

 

Plasstillisvalgt Renhold, seksjon 3 og deler av seksjon 2:

(KK, Gamle hovedbygg, Hud, BUK og BUS)

Elisabeth Nilsen Hovland

Telefon: 976 24 933 epost: elisabeth_hovland@hotmail.com

 

Plasstillisvalgt sentralforsyning

Ingen tillitsvalgt

Fungerende: 

Christine Nygård-Møvik

Telefon: 472 62 103  epost: chrnyg71@gmail.com

 

Plasstillitsvalgt sikkerhet hospitaldrift

Thomas Eilif Glinje

Telefon: 404 83 934 epost: thomas.eilif.glinje@helse-bergen.no

 

Plasstillitsvalgt uteseksjonen/forsyningstjenste/Miljøhall

Rolf Blumenfeldt

Telefon: 452 13 812 epost: rolf.blumenfeldt@helse-bergen.no

 

Plasstillitsvalgt pasientportørtjenesten

Ingen tillitsvalgt

Fungerende: 

Christine Nygård-Møvik

Telefon: 472 62 103  epost: chrnyg71@gmail.com

 

Plasstillitsvalgt Vaskeriet

Frøydis Heie

Telefon: 909 31 848  epost: froydisheie@gmail.com

 

Plasstillitsvalgt Matforsyning

Camilla Birkeland

Telefon: 979 67 402  epost: camilla.birkeland@helse-bergen.no 

 

Plasstillitsvalgt kantinen Sentralblokken

Nina M Hansen

Telefon: 957 86 558 epost: nina.margrethe.nytveit.hansen@helse-bergen.no

 

Plasstillitsvalgt Bygning driftsområde sør, Bygningsseksjonen, Teknisk avdeling

Ingen tillitsvalgt

Fungerende: 

Christine Nygård-Møvik

Telefon: 472 62 103  epost: chrnyg71@gmail.com

 

Plasstillitsvalgt Sengesentralen Haukeland

Erik Hafsås

Telefon: 402 21 898 epost: erikhafsaas@fastmail.com

 

Plasstillitsvalgt Avdeling for pasientreiser

Therese Hylseng

Telefon: 993 41 210 epost: therese.hylseng@helse-bergen.no

 

Avdelingstillisvalgt Laboratorieklinikken

Helse Bergen

Ingen avdelingstillitsvalgt

Inge Skogheim ( fungerende frem til ny avdelingstillitsvalgt )

Telefon 917 92 087 epost: inge.stenesto.skogheim@helse-bergen.no

 

Plasstillitsvalgt Mikrobiologisk avdeling

Ingen avdelingstillitsvalgt

Inge Skogheim ( fungerende frem til ny avdelingstillitsvalgt )

Telefon 917 92 087 epost: inge.stenesto.skogheim@helse-bergen.no

 

Plasstillitsvalgt Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi drift

Janniche Helgesen

Telefon 99609739 - epost: janniche.helgesen@helse-bergen.no 

 

Plasstillitsvalgt Patologisk avdeling

Unni Langhelle

Telefon: 404 23 423 epost: unni.langhelle@helse-bergen.no

 

Avdelingstillitsvalgt Psykiatrisk klinikk

Ingen hovedtillitsvalgt

Fungerende: Rannveig Jordalen

Telefon: 958 81 297 epost: rannveig.jordalen@helse-bergen.no

 

Plasstillitsvalgt Psyk, Tidligpsykose (Sandviken)

Mathea-Linea Oddvinsdatter Kleppestø-Klokk

Telefon: 467 43 991 epost: elioglinea@gmail.com

 

Plasstillitsvalgt Psyk, Regional og lokal Sikkerhet (Sandviken)

Niklas Larsson

Telefon: 400 72 714 epost: erikniklaslarsson@gmail.com

 

Avdelingstillitsvalgt Mottaksklinikken Helse Bergen, Haukeland

Marte Loddengaard

Telefon: 950 67 940 epost: marte_lodde@hotmail.com

 

Plasstillisvalgt Utgreiingsmottak I, Mottaksklinikken

Marte Loddengaard

Telefon: 950 67 940 epost: marte_lodde@hotmail.com

 

Avdelingstillisvalgt Rehabiliteringsklinikken

Anta Torsvik Kårstad

Telefon 41607818 epost: anitakaarstad@gmail.com 

 

Avdelingstillisvalgt Hudavdelingen

Ingen avdelingstillitsvalgt

Inge Skogheim ( fungerende frem til ny avdelingstillitsvalgt )

Telefon 917 92 087 epost: inge.stenesto.skogheim@helse-bergen.no

 

Avdeling for rusmedisin

Karen Beathe Rokkonæs

Telefon: 403 20 015  epost: karen.beathe.rokkones@helse-bergen.no

 

Plasstillitsvalgt Rusmedisin, AFR Askøy

Fungerende:

Karen Beathe Rokkonæs

Telefon: 403 20 015  epost: karen.beathe.rokkones@helse-bergen.no

 

Plasstillisvalgt Rusmedisin, AFR klinikk; Dr. Martens, Klokkarvik, Kanalveien og Skuteviken

Karen Beathe Rokkonæs

Telefon: 403 20 015  epost: karen.beathe.rokkones@helse-bergen.no

Plasstillisvalgt Rusmedisin, AFR Tertnes

Fungerende:

Karen Beathe Rokkonæs

Telefon: 403 20 015  epost: karen.beathe.rokkones@helse-bergen.no

 

Plasstillisvalgt Rusmedisin, AFR Floen

Fungerende:

Karen Beathe Rokkonæs

Telefon: 403 20 015  epost: karen.beathe.rokkones@helse-bergen.no

 

 

 

 

 

 

 

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?