Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Fagforeningsleder i Fagforbundet Helse Bergen:

Fauzia Hussain-Wiik

Telefon: 984 95 793 epost: avd081.leder@fagforening.fagforbundet.no

Nestleder i Fagforbundet Helse Bergen

Trond Larsen

Telefon 930 31 934 Epost: tlarsenhds@gmail.com

Foretakstillitsvalgt Helse Bergen

Irene Hopsdal

Telefon 414 63 923 epost: irene.hopsdal@helse-bergen.no 

 

Vara foretakstillitsvalgt Helse Bergen

Inge Stenestø Skogheim

Telefon 942 38 479 epost: inge.stenesto.skogheim@helse-bergen.no 

 

Hovedtillitsvalgt Haraldsplass Diakonale Sykehus

Trond Larsen

 Telefon 930 31 934 Epost: tlarsenhds@gmail.com

Plasstillitsvalgt Haraldsplass, kjøkkenet

Aura Sofia Ekerhovd

Telefon: 413 20 851 epost: sofyutza@yahoo.com

 

 

Foretakstillitsvalgt Helse Vest IKT

Kristoffer Seime

tlf. 938 72 302 - kristoffer.seime@helse-vest-ikt.no

 

Foretakstillitsvalgt Sjukehus apotek

Ingen tillitsvalgt 

Fungerende:

Fauzia Hussain-Wiik

tlf. 98 495 793 -  avd081.leder@fagforening.fagforbundet.no

 

Tillitsvalgt Frelsesarmeen, Bakkegaten

Suzette Miller

Telefon 468 69 799 Epost: smatzc@gmail.com

Åstveit helsesenter

Ingen tillitsvalgt 

Fungerende:

Fauzia Hussain-Wiik

tlf. 98 495 793 -  avd081.leder@fagforening.fagforbundet.no

 

Tillitsvalgt Frelsesarmeen, Gatehospitalet Bergen

Ingen tillitsvalgt 

Fungerende:

Fauzia Hussain-Wiik

tlf. 98 495 793 -  avd081.leder@fagforening.fagforbundet.no

 

Hovedtilltisvalgt Solli sykehus

Ingen tillitsvalgt

Ingen tillitsvalgt 

Fungerende:

Fauzia Hussain-Wiik

tlf. 98 495 793 -  avd081.leder@fagforening.fagforbundet.no

 

Avdelingstillitsvalgt Økonomi- og finansavdelingen

Anne Margrethe Veseth 

Telefon: 932 49 469 

Epost: anne.margrethe.veseth@helse-bergen.no

 

Voss sjukehus

Ingen avdelingstillitsvalgt

Irene Hopsdal ( fungerende frem til ny avdelingstillitsvalgt )

Telefon 414 63 923 epost: irene.hopsdal@helse-bergen.no 

 

Tillitsvalgt Bemanningssenteret, Ressursteam

Ingen avdelingstillitsvalgt

Irene Hopsdal ( fungerende frem til ny avdelingstillitsvalgt )

Telefon 414 63 923 epost: irene.hopsdal@helse-bergen.no 

 

Avdelingstillitsvalgt Kreftavdelingen

Hilde Karin Hjorteset

telefon 916 67 415 Epost: hilde_karin_h@hotmail.com

Tillitsvalgt Kreftavdelingen, merkantil

Janniche Pedersen

telefon: 92264364

Epost: jannichepedersen@hotmail.com

Avdeingstillitsvalgt Hjerteavdelingen

Marte Angell Bakke

Telefon 922 50 758 Epost: marte.bakke@yahoo.com

 

Plaastillitsvalgt Hjerte post 1 og 2

Ingen tillistvalgt

Fungerende:

Marte Angell Bakke

Telefon 922 50 758 Epost: marte.bakke@yahoo.com

 

Avdelingstilltisvalgt Lungeavdelingen

Knut Bakken

Telefon 959 72 951 Epost: knut.bakken@helse-bergen.no

 

 

Avdelingstillitsvalgt Medisinsk klinikk

Morten Caspersen

Telefon 943 71 203 Epost: morten.caspersen@helse-bergen.no

Avdelingstillitsvalgt Radiologisk avdeling

Ingen avdelingstillitsvalgt

Irene Hopsdal ( fungerende frem til ny avdelingstillitsvalgt )

Telefon 414 63 923 epost: irene.hopsdal@helse-bergen.no 

 

Avdelingstillitsvalgt Revmatologisk avdeling

Jeanett Helen Hetland

Telefon 952 46 288 Epost: jeanett.helen.hetland@ihelse.net

Avdelingstillitsvalgt Øyeavdeling

Sølvi Karin Brox Sletten

Telefon 906 99 614

Epost: solvi.karin.brox.sletten@helse-bergen.no

Avdelingstillitsvalgt Barne- og ungdomsklinikken

Eva Lill Coyle 

Telefon 918 65 591

Epost: eva.lill.coyle@helse-bergen.no

Plasstillitsvalgt Barne- og ungdomsklinikken, merkantile

Kristin Skauge

Telefon 990 27 296  Epost: kristin.skauge@helse-bergen.no

 

Avdelingstillitsvalgt Kirurgisk klinikk

Sainabou E. Bah Lamin

Telefon 402 35 096 Epost: sainabou.e.bah.lamin@helse-bergen.no

 

Avdelingstillitsvagt Kirurgisk serviceklinikk

Nils-Jakob K. Farestvedt

Telefon 974 67 289 epost: farestvedt.fagforbundet@gmail.com

Plasstillitsvalgt ambulanseseksjon sentrum/øst - kvam stasjon

Bente Sygnestveit Vines

Telefon 915 89 070 Epost: bente.sygnestveit.vines@helse-bergen.no

 

Plasstillitsvalgt ambulanseseksjon sentrum/øst

Alf Ove Fossdal 

Telefon 924 81 228 Epost: alf.ove.fossdal@helse-bergen.no

 

Plasstillitsvalgt ambulanseseksjon Sør/Vest

Erik Nilsen

Telefon: 996 09 699 Epost: Erik70nil@me.com

Plasstillitsvalgt KSK - Sentraloperasjon

Ingen tillitsvalgt 

Fungerende: 

Nils-Jakob K. Farestvedt

Telefon 974 67 289 epost: farestvedt.fagforbundet@gmail.com

Plasstillitsvalgt KSK støttefunksjoner utposter

Magnus Johannessen

Telefon: 416 16 581  epost: Johannessenmagnus@gmail.com

 

Plasstillitsvalgt dagkirurgen 

Nils-Jakob K. Farestvedt

Telefon 974 67 289 epost: farestvedt.fagforbundet@gmail.com

Plasstillitsvalgt KSK Sterilsentralen

Nils-Jakob Farestvedt

Telefon 97467289  epost: farestvedt.fagforbundet@gmail.com

Avdelingstillistvalgt Nevroklinikken

Jeanette Haveland Antoniazzi

Telefon: 934 47 002 epost: jeanette.haveland.antoniazzi@helse-bergen.no

 

Plasstillitsvalgt nevrologen

Jeanette Haveland Antoniazzi

Telefon: 934 47 002 epost: jeanette.haveland.antoniazzi@helse-bergen.no

 

Plasstillitsvalgt nevrokirurgisk avdeling

Gunn Eide

telefon: 994 31 932 epost: gunn.eide@helse-bergen.no

 

Avdelingstillitsvalgt Kvinneklikken

Lillian Grønvold ( Permisjon til mars 2023)

Fungerende hovedtillitsvalgt:

Marietta Aziani

Telefon 909 92 552 epost: marietta.bianca.opazo.anziani@helse-bergen.no

 

Avdelingstillitsvalgt Ortopedisk klinikk

Jannicke Storum

Tlf: 995 90 140 epost: janicke.storum@helse-bergen.no

 

Hovedtillitsvalgt Kysthospitalet i Hagevik

Jannicke Storum

Tlf: 995 90 140 epost: janicke.storum@helse-bergen.no

 

Plasstillitsvalgt Ortopedisk avdeling post syd, øst og vest

Trude Langhelle Sundland

Tlf: 958 12 458 epost: trude.langhelle.sundland@helse-bergen.no

 

Plasstillitsvalgt Ortopedisk avdeling, infeksjon

Mabel Cristina Cabrera Soto

Tlf: 971 15 028 epost: mabel.cristina.cabrera.soto@helse-bergen.no

 

Plasstillitsvalgt Ortopedisk skadepoliklinikk

Beate Halvorsen Lintunen

Tlf: 994 30 495 epost: beate.kristin.halvorsen.lintunen@helse-bergen.no

 

Plasstillitsvalgt Ortopedisk merkantil

Aina Tomine Apelthun

Tlf: 920 66 690 epost: ainaapelthun@live.no

 

Avdelingstillitsvalgt Drift teknisk divisjon

Christine Nygård-Møvik

Telefon: 472 62 103  epost: chrnyg71@gmail.com

 

Plasstillitsvalgt barnehagene, Ravnebjerget, Hunstad og Vognstølen

Åse Helen Solberg

Telefon: 984 78 077 epost: ase.helen.solberg@helse-bergen.no

 

Plasstillitsvalgt Vinterdalen barnehage

Veronica Tellez

Telefon: 970 40 884  epost: verotellezc@gmail.com

 

Dokumentasjonsavdelingen

Ingen tillitsvalgt

Fungerende: 

Christine Nygård-Møvik

Telefon: 472 62 103  epost: chrnyg71@gmail.com

 

Plasstillitsvalgt Behandlingshjelpemidler, Medisinsk-teknisk avdeling

Peter Jeffrey Hippsley

Telefon: 468 17 214 epost: 1961pjh@gmail.com

 

Plasstillisvalgt Renhold, deler av seksjon 2:

(Sentralblokken og Laboratoriet bygget)

Ali Bilow Hassan

Telefon: 957 80 253 

epost: ali.bilow.hassan@helse-bergen.no

 

Plasstillisvalgt Renhold, seksjon 3 og deler av seksjon 2:

(KK, Gamle hovedbygg, Hud, BUK og BUS)

Elisabeth Nilsen Hovland

Telefon: 976 24 933 epost: elisabeth_hovland@hotmail.com

 

Plasstillisvalgt sentralforsyning

Ingen tillitsvalgt

Fungerende: 

Christine Nygård-Møvik

Telefon: 472 62 103  epost: chrnyg71@gmail.com

 

Plasstillitsvalgt sikkerhet hospitaldrift

Thomas Eilif Glinje

Telefon: 404 83 934 epost: thomas.eilif.glinje@helse-bergen.no

 

Plasstillitsvalgt uteseksjonen/forsyningstjenste/Miljøhall

Christine Nygård-Møvik

Telefon: 472 62 103 epost: chrnyg71@gmail.com

 

Plasstillitsvalgt pasientportørtjenesten

Kristian Sjursæther

Telefon 92458434

epost: kristian.sjursether@helse-bergen.no

 

Plasstillitsvalgt Vaskeriet

Tomasz Andrzej Dabrowski

Telefon: 413 66 069 epost: tomasz.andrzej.dabrowski@helse-bergen.no

 

Plasstillitsvalgt Matforsyning

Ingen tillitsvalgt

Fungerende: 

Christine Nygård-Møvik

Telefon: 472 62 103  epost: chrnyg71@gmail.com

 

Plasstillitsvalgt kantinen Sentralblokken

Nina M Hansen

Telefon: 957 86 558 epost: nina.margrethe.nytveit.hansen@helse-bergen.no

 

Plasstillitsvalgt Bygning driftsområde sør, Bygningsseksjonen, Teknisk avdeling

Ingen tillitsvalgt

Fungerende: 

Christine Nygård-Møvik

Telefon: 472 62 103  epost: chrnyg71@gmail.com

 

Plasstillitsvalgt Sengesentralen Haukeland

Erik Hafsås

Telefon: 402 21 898 epost: erikhafsaas@fastmail.com

 

Plasstillitsvalgt Avdeling for pasientreiser

Therese Hylseng

Telefon: 993 41 210 epost: therese.hylseng@helse-bergen.no

 

Avdelingstillisvalgt Laboratorieklinikken

Helse Bergen

Ingen tillitsvalgt

Fungerende

Irene Hopsdal 

Telefon 414 63 923 epost: irene.hopsdal@helse-bergen.no 

 

Plasstillitsvalgt Mikrobiologisk avdeling

Ingen tillitsvalgt

Fungerende

Irene Hopsdal 

Telefon 414 63 923 epost: irene.hopsdal@helse-bergen.no 

 

Plasstillitsvalgt Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi drift

Birthe Leknesund

Telefon: 988 85 652 epost: birthe.leknesund@helse-bergen.no

 

Plasstillitsvalgt Patologisk avdeling

Unni Langhelle

Telefon: 404 23 423 epost: unni.langhelle@helse-bergen.no

 

Avdelingstillitsvalgt Psykiatrisk klinikk

Rannveig Jordalen

Telefon: 958 81 297 epost: rannveig.jordalen@helse-bergen.no

 

Avdelingstillitsvalgt Mottaksklinikken Helse Bergen, Haukeland

Marte Loddengaard

Telefon: 950 67 940 epost: marte_lodde@hotmail.com

 

Plasstillisvalgt Utgreiingsmottak I, Mottaksklinikken

Marte Loddengaard

Telefon: 950 67 940 epost: marte_lodde@hotmail.com

 

Avdelingstillisvalgt Rehabiliteringsklinikken

Anta Torsvik Kårstad

Telefon 41607818 epost: anitakaarstad@gmail.com 

 

Avdelingstillisvalgt Hudavdelingen

Brage Titlestad Æsøy

epost: titlestad.brage@gmail.com

 

Avdeling for rusmedisinPlasstillitsvalgt Rusmedisin, AFR Askøy

Ingen tillitsvalgt

Fungerende:

Karen Beathe Rokkonæs

Telefon: 403 20 015  epost: karen.beathe.rokkones@helse-bergen.no

 

Plasstillisvalgt Rusmedisin, AFR klinikk; Dr. Martens, Klokkarvik, Kanalveien og Skuteviken

Karen Beathe Rokkonæs

Telefon: 403 20 015  epost: karen.beathe.rokkones@helse-bergen.no

Plasstillisvalgt Rusmedisin, AFR Tertnes

Ida Kristine Mjøs Rasmussen

Telefon: 92679852  epost: ida.kristine.mjos.rasmussen@helse-bergen.no

 

 

 

 

 

 

 

 

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?